Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ziemirski Wojciech

Wojciech Ziemirski, ur. 17 XII 1961 w Tarnowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Elektroenergetyczną tamże (1979).

1979–1980 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Robotnik”, „Komunikat” KSS KOR, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, ulotek i plakatów.

W 1980 pracownik Spółdzielni Inwalidów Tarnospin w Tarnowie.

Od IX 1980 w S”; członek prezydium Komisji Założycielskiej; od VIII 1981 pracownik Delegatury ZR Małopolska w Tarnowie, referent w Sekcji Informacji; współzałożyciel, drukarz niezależnej Tarnowskiej Oficyny Wydawniczej (z Wacławem Mojką, Ryszardem Strachem, Ireneuszem Kutrzebą) wydającej broszury, książki, ulotki; kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Goniec Małopolski” i „Aktualności”. 7 VIII 1981 współorganizator Protestacyjnego Marszu Głodujących w Tarnowie, 12 X 1981 współzałożyciel KOWzP tamże, 21 X 1981 zatrzymany i pobity; XI/XII 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość tamże.

13–16 XII 1981 w ukryciu, 16 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 5 IV 1982 zwolniony. W 1982 pracownik w Zakładzie Ślusarskim w Tarnowie, od 1983 własna działalność gospodarcza. 1982–1989 w podziemnej „S”; II 1983 – 1985 współzałożyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Przekaż Dalej”/„Podaj Dalej”. VIII 1985 – 1989 współorganizator MKK „S” Ziemi Tarnowskiej, współzałożyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Świat Pracy”. 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Przekaż Dalej”/„Podaj Dalej”, „Świat Pracy”, „Hutnik”; współorganizator manifestacji patriotycznych i rocznicowych (3 V, 31 VIII, 11 XI, 13 XII, IV rocznica zbrodni katyńskiej), przedstawień teatrów niezależnych (z Jackiem i Krzysztofem Głombami, Tomaszem Żakiem); uczestnik spotkań struktur opozycyjnych w Bochni, Nowym Sączu, Tarnowie. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 9 V 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Tarnowie, 1 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1986–1987 uczeń Technikum Elektroenergetycznego dla pracujących w Tarnowie. 25–28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach,Od 5 XII 1988 członek Zespołu Organizacyjnego „S” w Tarnowie (od I 1989 MKO „S”).

Od 17 IV 1989 członek KO w Tarnowie, uczestnik kampanii wyborczej (współorganizator akcji plakatowych i ulotkowych). 1990–2007 współzałożyciel PC (członek Zarządu Głównego, szef struktur w województwie tarnowskim), od 1996 w AWS (członek władz wojewódzkich w Tarnowie), nast. w PiS.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

13 VIII 1982 – 22 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnowie w ramach SOR krypt. Struktura; 30 XI 1984 – 28 VIII 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach KE; 28 VIII 1989 – 22 I 1990 przez p. III/p. OKPP RUSW w Tarnowie.

 

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnów

Opcje strony

do góry