Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zięba Zbigniew

Zbigniew Zięba, ur. 15 XI 1947 w Gorzowie Wlkp., zm. 22 X 2005 tamże. Ukończył Technikum Elektromechaniczne tamże (1966).

W 1966 pracownik Gorzowskiej Wytwórni Makaronów, w 1967 Chemicznej Spółdzielni Pracy w Gorzowie Wlkp., 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa, 1969-1971 elektromonter w Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego w Gorzowie Wlkp., 1971-1973 starszy energetyk w Gorzowskiej Drukarni Akcydensowej, 1973-1981 elektromonter brygadzista w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Silwana.

Od IX 1980 w „S”, 13 IX 1980 współzałożyciel MKZ w Gorzowie Wlkp. (m.in.: z Edwardem Borowskim, Ryszardem Chromiczem, Grzegorzem Frąckiewiczem, Ireneuszem Meresem i Ryszardem Ornochem), wiceprzewodniczący MKZ, w X 1980 oddelegowany do pracy związkowej; w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzowskiego, członek Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wawrowie k. Gorzowa Wlkp. i Głogowie, zwolniony 24 VI 1982. Od VIII 1982 ponownie pracownik ZPJ Silwana. Od IX 1982 członek podziemnej RKW „S” w Gorzowie Wlkp., odpowiedzialny m.in. za zaopatrzenie w materiały poligraficzne drukarni oraz Radia „S”, w kontakcie z komitetem Solidarité avec Solidarność w Lille (Francja). W XII 1982 aresztowany, przetrzymywany przez ok. 2 tyg. w związku z podejrzeniem o pomoc w ukrywaniu działacza „S” Jerzego Bozackiego; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. 1984-1986 zatrudniony w Ośrodku Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp., 1986-1989 właściciel warsztatu naprawy sprzętu AGD.

1990-1994 radny Miasta Gorzowa Wlkp. z listy KO, przewodniczący Rady Miasta. 1994-1997 prezes Zarządu spółki Agro-System w Myśliborzu, 1997-2005 właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego Zięba Zbigniew w Gorzowie Wlkp.

23 II 1987 – 1 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Faryzeusze.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry