Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zięta Jerzy

Jerzy Zięta, ur. 21 VII 1954 w Sztumie, zm. 26 V 1991 w Mississauga (Kanada). Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Malborku (1980).

1972–1977 operator spychacza w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, 1977–1978 specjalista ds. zaopatrzenia w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych Baza Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w Malborku, 1978–1982 operator koparki w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tamże.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego; od 1981 członek RKK i KKK Pracowników Komunalnych.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel Komitetu Protestacyjnego „S” w Malborku, redaktor, drukarz podziemnych pism, m.in. „Serwis Informacyjny NSZZ «S» w Malborku”, „Nasz Głos”, oraz odezw i apeli; kolporter w malborskich zakładach pracy i jednostkach wojskowych. 11 IV 1982 zatrzymany, 12 IV 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Elblągu i Gdańsku (pobity przez Służbę Więzienną). 11 VII 1982 zwolniony z pracy. 19 X 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Potulicach; 18 XI 1982 skreślony z listy studentów Zawodowego Studium Zaocznego na Wydz. Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. 7 II 1983 SN zmniejszył wyrok do 2 lat, 8 III 1983 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił 3 mies. przerwy w odbywaniu kary. 25 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983–1984 operator sprzętu, nast. kierownik zakładu w Kółku Rolniczym Baza Maszynowa w Grobelnie, 1984–1986 własna działalność gospodarcza.

Od 16 VI 1986 na emigracji w Kanadzie. 1987–2001 operator ciężkiego sprzętu budowlanego w firmie przygotowującej tereny pod budowę domów, dróg i in. w miejscowościach na terenie prowincji Ontario.

15 XI 1983 – 16 IX 1986 rozpracowywany przez p. III RUSW w Malborku w ramach KE krypt. Technik.

Arkadiusz Kazański

Region Elbląg, Malbork

Opcje strony

do góry