Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zięty Jerzy

Jerzy Zięty, ur. 7 X 1966 w Kędzierzynie-Koźlu. Absolwent I LO tamże (1985).

1978–1985 w ZHP.

1982 założyciel biblioteki podziemnych wydawnictw w Kędzierzynie-Koźlu (ul. 1 Maja). 1983–1985 kolporter, autor tekstów podziemnego pisma „Promieniści” w Krakowie, 1985–1989 członek redakcji, szef kolportażu. 1985–1991 student Wydz. Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 1983–1987 kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany. 1983–1989 organizator kolportażu, kolporter m.in. w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie podziemnych wydawnictw, m.in.: „Panaceum”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „Młokos”, „Stańczyk”, „CIA”, „Enzetesik”, oraz książek drugiego obiegu (z Ryszardem Siwackim, Witoldem Beresiem, Markiem Walencikiem, Pawłem Grasiem, o. Janem Andrzejem Kłoczowskim), w krakowskich uczelniach i u oo. dominikanów; uczestnik akcji malowania haseł na murach, ulotkowych i plakatowania w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie; zbierał informacje o represjach, nastrojach społecznych, frekwencji w wyborach do Sejmu PRL, rad narodowych i referendach. 1984–1989 członek SW. 1985 założyciel, redaktor i drukarz podziemnego pisma „Młokos” w Kędzierzynie-Koźlu (z R. Siwackim, Piotrem Kopytko, Rafałem Janikiem). II 1986 relegowany z uczelni, nast. przywrócony na studia odzyskał prawa studenta dzięki pomocy pracowników naukowych związanych z opozycją. 1986–1989 sympatyk WiP. 1988 i 1989 uczestnik bojkotu i okupacji Studium Wojskowego UJ. 1988–1989 członek Komisji Rewizyjnej i Kultury NZS UJ, organizator seansów filmowych poza cenzurą, współorganizator wystaw i koncertów. 1989 współzałożyciel i redaktor pisma „Enzetesik” w Krakowie.

1989 asystent Krzysztofa Kozłowskiego, nast. Jerzego Zdrady w czasie kampanii wyborczej. 1990–1992 właściciel Zięziel s.c. w Krakowie, 1992 współwłaściciel R.Z.G. s.c. tamże; 1994–1995 z Pawłem Chojnackim, Joanną Hołuj i Piotrem Bondarczykiem wydawca pisma „Piątek Wieczorem”, 1995–1996 szef wiadomości lokalnych w TV Polonia 1, Oddział w Krakowie (TV Krater), 1996–1997 współautor programu Alternativi w ramach bruLion tivi w TVP 1, autor reportaży w TVP 2, TVP 3 i Shot Szumowski s.c. (m.in. reportażu„Historia Krakowskiego Undergroundu”) 1997–2000 reporter programów (Ludzie w drodze, Wizjer, Superwizjer) w TVN; od 2000 współwłaściciel firmy Ronda s.c. (klub Kredens, kawiarnia Czekolada) w Krakowie, od 2005 niezależny producent filmowy, współpracownik TV, właściciel studia Abrakadabra tamże, 2005–2012 współwłaściciel Święty Szczyt s.c. (Klub Muzyczny Imbir) tamże. Od 2009 członek Stowarzyszenia NZS 1980.

Twórca filmów dokumentalnych, m.in Dezerterzy (2008), Bombowa historia (2008), Starcie bezpośrednie – Generacja 88 (2007), Atak na siebie (1998), autor klipów muzycznych; współautor antologii Karel Kryl (2006).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

11 IX 1986–11 IV 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Opolu w ramach SOS/SOR krypt. Konspiratorzy; 25 XI 1987–25 VIII 1988 przez p. III RUSW w Kędzierzynie-Koźlu w ramach SOS krypt. Wolność; 2 XI 1988–27 XII 1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Cień; 27 XII 1989–10 I 1990 przez Wydz. III-1/OKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Ren-1.

Sławomir Chmura

Sławomir Chmura

Region Śląsk Opolski, Kędzierzyn-Koźle

Opcje strony

do góry