Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zima Marian

Marian Zima, ur. 18 VIII 1949 w Łękach Dolnych k. Pilzna Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Rzeszowie (1969), absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej (1975).

Od 1969 zatrudniony w WSK-PZL w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”. We IX 1980 jeden z doradców KS podczas negocjacji z Dyrekcją zakładu w sprawie zgłoszonych 64 postulatów – w tym niezależnych od partii i pracodawców Samorządnych Związków Zawodowych w WSK-PZL w Rzeszowie. Od XII 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydziale Elektroniki i Automatyki, następnie członek KZ WSK-PZL w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla rodzin internowanych, skazanych oraz zwolnionych z pracy, obserwator na rozprawach sądowych przeciwko Tadeuszowi Pankowi (jednemu z przywódców strajku w WSK-PZL w Rzeszowie po 13 XII 1981) sądzonemu za naruszenie przepisów stanu wojennego (IV 1983). 1982-1989 skarbnik TKZ WSK-PZL w Rzeszowie. 1982-1990 w sieci kolportażu TKZ swojego zakładu organizowanej przez Adama Śnieżka i Adama Matuszczaka oraz sieci RKW Rzeszów. 1985-1989 przez dwie kadencje z rekomendacji podziemnej „S” wybierany przez załogę do Rady Pracowniczej WSK-PZL w Rzeszowie, pełniąc w niej funkcje sekretarza i wiceprzewodniczącego – członka prezydium (w ramach prac Rady Pracowniczej starając się wpływać na decyzje dyrekcji, szczególnie te dotyczące załogi).

30 IX 1989 na pierwszym WZD WSK-PZL w Rzeszowie jako skarbnik TKZ złożył sprawozdanie, otrzymując absolutorium. Po 1989 nie zajmował stanowisk funkcyjnych w związku. W lecie 1991 rekomendowany przez „S” członek Komisji do opracowania programu restrukturyzacji WSK-PZL w Rzeszowie, w XII 1991 uczestnik strajku w obronie macierzystego zakładu pracy.

Uhonorowany przez ZR „S” statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (2005).

11 IX 1985 – 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta; 21 VIII 1984 – 29 IV 1989 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Koperta.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry