Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zimowski Jan

Jan Zimowski, ur. 22 X 1942 w Lupeni (Rumunia). Ukończył Technikum Mechaniczne w Opolu (1964).

1964-2004 inspektor szkolenia w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. 11 XI 1979 uczestnik niezależnej manifestacji w rocznicę odzyskania niepodległości zorganizowanej przez Wojciecha Ziembińskiego.

Od X 1980 w „S”.

1 V 1983 uczestnik niezależnej manifestacji w Warszawie; zwolniony z pracy, następnie przyjęty ponownie na niższe stanowisko; wyrokiem warszawskiego Kolegium ds. Wykroczeń skazany na karę grzywny, aresztowany do czasu jej uiszczenia. Po wyjściu zaangażowany w organizację akcji ulotkowych, manifestacji, zbieranie składek na działalność związkową; uczestnik manifestacji w Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, na Górze św. Anny. Po manifestacji 16 XII 1983 w Katowicach zatrzymany przez MO, przewieziony do Izby Wytrzeźwień, następnie do aresztu w Kędzierzynie, gdzie polewano go zimną wodą za protesty wobec uprzedniego, bezpodstawnego zatrzymania w Izbie Wytrzeźwień; sprawę zgłoszoną do prokuratury umorzono. Uczestnik czuwania w kościele św. Stanisława Kostki po zaginięciu ks. Jerzego Popiełuszki – do chwili ogłoszenia informacji o jego śmierci. W 1985 współinicjator, uczestnik budowy pomnika ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). J. Popiełuszki przy kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu.

W 1989 członek komisji wyborczej z ramienia KO „S”; do przejścia na emeryturę (2007) członek KZ przy ZA Kędzierzyn.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Kędzierzyn-Koźle

Opcje strony

do góry