Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zimoch Zbigniew

Zbigniew Zimoch, ur. 31 VIII 1955 w Łasku. Ukończył Technikum Elektroniczne Zaoczne w Łodzi (1978).

Od 1976–1984 prowadził gospodarstwo rolne w Brodni Górnej k. Łasku, 1976–1978 konserwator sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Łasku/Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Łodzi, 1978–1979 samodzielny referent ds. odbioru jakościowego w Wojewódzkim Zarządzie Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska w Sieradzu, 1979–1982 technik-elektryk w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pralnictwa w Łodzi.

Od XI 1980 członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Sieradzu, od III 1981 sekretarz, od 29 VIII 1981 przew., 8–9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy niezależnych zw. zaw. rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI, członek OKZ.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 8 II 1982 zwolniony. V – VII 1982 objęty śledztwem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi ws. gromadzenia ulotek i pism „mogących wywołać publiczny niepokój”. 1981–1982 kilkakrotne poddawany rewizjom. 1982–1984 portier, elektryk, elektromonter w Warsztatach Naprawczych Samochodów przy Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Łodzi z siedzibą w Pabianicach, 30 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 13 XII 1982 zwolniony. 1983–1984 współpracownik Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Kalisz–Konin–Sieradz, kolporter podziemnego pisma „Nasza Solidarność”. 16 XII 1983 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Sieradzu i Oddziale Śledczym ZK w Sieradzu, 12 III 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Sieradzu na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Od 1984 r. na emigracji w Szwecji: działacz środowisk polonijnych m.in. przew. Związku Polaków Polonia w Norrköping, członek prezydium Kongresu Polaków w Szwecji.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1983–1988 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Sieradzu w ramach SOS krypt. Emigranci, przed wyjazdem emigracyjnym rozpracowywany w ramach KE krypt. Prymas.

Andrzej Czyżewski

Region Ziemia Sieradzka, Sieradz

Opcje strony

do góry