Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19725,Zimowski-Wojciech.html
2023-12-11, 14:22

Zimowski Wojciech

Wojciech Zimowski, ur. 7 VIII 1941 we Lwowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczno-Energetyczny (1965) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Ekonomii (1998).

1966-1967 stażysta w Zakładach Gazownictwa Okręgu Warszawskiego w Warszawie, 1967-1977 projektant w Samodzielnej Pracowni Projektów Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego Organika-Rokita we Wrocławiu, 1977-1981 specjalista-konstruktor w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 współorganizator strajku w HK; od IX 1980 w „S”, we IX 1980 przewodniczący Komitetu Robotniczego Wydz. Głównego Konstruktora w HK, następnie Komisji Wydziałowej „S”; kolporter niezależnej prasy związkowej, m.in. „Wolnego Związkowca”, oraz książek na terenie HK.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w HK, współredaktor strajkowego wydania „Wolnego Związkowca”, 23 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Będzinie, od 31 XII w AŚ w Katowicach, 5 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku, zwolniony 8 IV 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy; 1983-1990 specjalista-konstruktor w Centralnych Zakładach Automatyzacji Hutnictwa w Katowicach.

Od II 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w CZAH, VI 1989 – X 1990 przewodniczący KZ, 1990-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1990-1992 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 1992-1998 zatrudniony w ZR, kierownik Regionalnego Sekretariatu Branżowego, w 1994 delegat na VI KZD, od 1998 pracownik etatowy KK „S”, kierownik Działu Regionalnego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

11 I – 23 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz.V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony