Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ziobro Kazimierz

Kazimierz Ziobro, ur. 12 VII 1949 w Nowej Wsi Czudeckiej k. Rzeszowa. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek teologia (1975).

1976-1982 zatrudniony w Hucie Szkła Jarosław.

W VIII 1980 uczestnik protestu w HSzJ. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w HSzJ, od 2 X 1980 przewodniczący MKZ w Jarosławiu, 6 X 1980 – 4 XI 1980 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Regionu Południowo-Wschodniego, od 20 VI 1981 przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Jarosławiu, w 1981 delegat na I WZD Regionów Południowo-Wschodniego i Rzeszowskiego, członek ZR Rzeszowskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 kierował strajkiem w HSzJ; do VI 1982 w ukryciu. Po ujawnieniu zorganizował grupę konspiracyjną spośród działaczy „S”, która zajmowała się drukowaniem i kolportażem ulotek w Jarosławiu, ponadto próbowano nadawać audycje radiowe. Grupa organizowała uroczystości patriotyczne w kościołach. Niekiedy grupa używała nazwy „S” Jarosław; od VI 1986 nazwy Terenowa Komisja Wykonawcza „S” Ziemi Jarosławskiej. TKW podjęła próbę wydawania własnego podziemnego pisma „Azyl”, której redaktorami byli Ziobro i Jadwiga Misiąg. W X 1982 dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1987-1990 na emigracji w USA. 1991-2011 dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu. 1996-2001 w ROP, 1998-2002 radny Sejmiku Wojewódzkiego Podkarpackiego. Od 2001 prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Jarosławiu. 2006-2010 wicemarszałek woj. podkarpackiego, 2010-2011 radny Sejmiku Wojewódzkiego Podkarpackiego. Od 2011 poseł RP z listy PiS.

Honorowy obywatel miasta Jarosławia (1993), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009).

Do 30 XI 1972 rozpracowywany przez KW MO w Rzeszowie w ramach TEOK; 24 IV – 12 XII 1978 przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Socjolog; 27 III 1980 – 17 IV 1987 przez Wydz. IIIA KW MO w Przemyślu/p. V RUSW w Jarosławiu w ramach KE krypt. Emeryt; 23 VII 1980 – 12 VIII 1981 przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Sondaż; 9 IX 1980 – 18 III 1983 przez Wydz. IIIA KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Postój; 27 I 1981 – 1983 przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Uzdrowisko; 25 VIII 1982 – 8 I 1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Konspirator.

Artur Brożyniak

Region Południowo-Wschodni, Jarosław

Opcje strony

do góry