Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ziobrowska Krystyna

Krystyna Ziobrowska, z d. Skrzyńska, ur. 16 I 1931 w Grajewie, zm. 23 X 2018 w Opolu. 

Technik hodowli roślin. Ukończone trzy lata studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Do IX 1980 w PZPR.

Pracowała m.in. w PGR w Sławięcicach oraz jako st. specjalista ds. laboratoriów w Opolskim Przedsiębiorstwie Obrotu Nasionami Centrala Nasienna w Opolu.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ w OPON Centrala Nasienna w Opolu; V–IX 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, od VII 1981 członek ZR; łączniczka Sekcji Rolnej KKP, współpracowniczka opolskich działaczy „S” RI. Współorganizatorka regionalnych obchodów I rocznicy podpisania porozumień społecznych (uroczystości i festyn na Górze św. Anny, 30 VIII 1981). 

18 XII 1981 poddana rozmowie ostrzegawczej. Zwolniona z pracy; przywrócona do pracy po wygranej sprawie sądowej. W 1982 współorganizatorka pomocy dla internowanych i osób represjonowanych w stanie wojennym. 1982–1989 współorganizatorka mszy św. w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny, odprawianych w katedrze opolskiej 13 dnia każdego miesiąca (opracowywała treść intencji modlitewnych). Od 1982 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. W 1985 uczestniczka rotacyjnej głodówki protestacyjnej w kościele Najświętszej Maryi Panny w Krakowie-Bieżanowie. W VIII 1987 w jej mieszkaniu odbyło się spotkanie założycielskie opolskiego przedstawicielstwa Polskiej Ligi Praw Człowieka, przekształconego w X 1987 w Komisję ds. Interwencji i Praworządności „S” Śląska Opolskiego. Czynnie zaangażowana w  działalność tej komisji do 1989: współorganizatorka pomocy prawnej i materialnej dla osób represjonowanych, zajmowała się również gromadzeniem dokumentacji represji. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania komisji oraz inne zebrania działaczy opozycyjnych. W XI 1987 współorganizatorka akcji ulotkowej na rzecz bojkotu referendum w sprawie planowanej reformy gospodarczej.  

26 I – 15 IV 1989 członkini Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Opolu; w IV 1989 delegat na II WZD Regionu Śląska Opolskiego, od 15 IV 1989 członkini Tymczasowego ZR. Od IV 1989 członkini Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „S”. W II 1990 delegat na III WZD; 1990–1992 członkini ZR; 1991 delegatka na III WZD Regionu Śląsk Opolski. W 1990 współzałożycielka opolskich struktur Porozumienia Centrum. Od 1991 na emeryturze. W 2000, na XIV WZD Regionu Śląsk Opolski, jedna z dwóch osób uhonorowanych przez ZR Śląska Opolskiego specjalnymi podziękowaniami za wieloletnią działalność związkową. W 2006 uhonorowana tytułem zasłużonego członka NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

9 I 1982 – 16 I 1986 rozpracowywana przez Sekcję III Wydz. V KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Róża; 1 XII 1987 – 4 VII 1989 przez Sekcję III Wydz. V WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Adwokaci.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry