Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zipser Stanisław

Stanisław Zipser, ur. 19 VII 1932 w Ulanowie, zm. 21 X 2005 w Tarnobrzegu. Ukończył Przyzakładową Przemysłową Szkołę Wieczorową przy Hucie Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. (1950).

1960 pracownik HSW, 1960–1966 Państwowego Ośrodka Maszynowego w Rymanowie, 1967–1970 Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego w Machowie, 1971–1981 górnik/elektryk/brygadzista w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu (Kopalnia Siarki w Machowie).

IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Kopalni Siarki w Machowie, członek KS; 1980–1981 II wiceprzew. KZ „S”.

13 XII 1981 współautor i kolporter plakatów wzywających do oporu w Kopalni Siarki w Machowie (z Krzysztofem Wianeckim), 16 XII 981 aresztowany, osadzony w AŚ w Załężu, 21 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu, 28 XII 1981 zwolniony, ponownie aresztowany i osadzony w AŚ w Załężu, 5 I 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie na karę 3 lat pozbawienia wolności, 12 II 1982 osadzony w ZK w Hrubieszowie, 3 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

1984–1991 górnik/brygadzista w Kopalnia Siarki w Machowie. 1991–2005 na emeryturze, zrzeszony w Kole Emerytów i Rencistów „S”.

XII 1981–1 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO Tarnobrzeg w ramach SOR; V 1982–III 1983 przez Wydz. V KW MO tamże w ramach SO krypt. Odłam; X 1987–V 1988 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOS krypt. Tory.

 

Jerzy Kopeczek

Region Ziemia Sandomierska, Tarnobrzeg, Siarkopol

Opcje strony

do góry