Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zlat Mieczysław

Mieczysław Zlat, ur. 5 V 1927 w Przemyślu, zm, 16 X 2014. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Historii Sztuki (1952); od 1978

prof.

1943-1945 w AK. 1948-1961 i 1967-1980 pracownik Muzeum Śląskiego (później Muzeum Narodowe) we Wrocławiu, 1956-1998 Katedry/Instytutu Historii Sztuki UWr; 1966-1969 prodziekan Wydz. Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, 1973-1975 i 1981-1985 kierownik Katedry Historii Sztuki. Od 1951 członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki: 1963-1968 i 1983-1985 wiceprezes. 1956/1957 organizator samorządu pracowniczego w Muzeum Śląskim. Od 1966 członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN. 14-16 III 1968 uczestnik (jako prodziekan) strajku okupacyjnego na UWr, następnie współorganizator pomocy dla represjonowanych studentów. 1978-1979 współpracownik wrocławskiego SKS. 1979-1999 członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN (1981-1984 i 1990-1993 przewodniczący).

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” na UWr; członek Prezydium KZ na UWr. Od 3 IX 1980 doradca MKZ, następnie ZR Dolny Śląsk. 20-27 X 1980 rzecznik (z Antonim Lenkiewiczem) strajku głodowego Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Kolejarzy „S” we Wrocławiu. XII 1980 – 1981 członek KOWzP. 11-12 XII 1981 uczestnik Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie.

14 XII 1981 współorganizator strajku w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag, następnie w ukryciu, współpracownik i doradca RKS „S” Dolny Śląsk; 24 II 1982 zatrzymany we Wrocławiu, 3 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie i Grodkowie, zwolniony 3 XII 1982. 1983-1990 członek Społecznego Komitetu Nauki we Wrocławiu. 1984-1986 doradca przewodniczącego RKS „S” Dolny Śląsk Marka Muszyńskiego. 30 XI 1984 współzałożyciel Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu. W 1985 odwołany ze stanowiska kierownika Katedry Historii Sztuki UWr za działalność polityczną. 1986-1988 współpracownik przy redagowaniu pisma SKN „Informacje”. Od 1986 członek niejawnie działającej rady programowo-konsultacyjnej przy TKK „S” w Warszawie. Od 1987 współpracownik Władysława Frasyniuka. Od 3 XII 1987 przewodniczący Komisji Rewizyjnej RKW „S” Dolny Śląsk.

Od 18 XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w IV 1989 współzałożyciel, do VI 1989 rzecznik KO „S” we Wrocławiu. 1990-1998 członek Rady ds. Ochrony Zabytków przy ministrze kultury i sztuki. 1993-1996 dyr. IHS UWr. 1994-2002 członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Od 1998 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry