Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zwierz Krzysztof

Krzysztof Zwierz, ur. 20 XII 1959 we Wrocławiu. Ukończył IV LO we Wrocławiu (1978); 1978-1979 student Wydz. Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego tamże; absolwent Policealnego Studium Mechanizacji Rolnictwa tamże (1982).

1980-1981 zatrudniony jako pomocnik palacza w Zespole Szkół Rolniczych we Wrocławiu, 1981-1982 starszy asystent w Okręgowym Urzędzie Przewozu Poczty (kolejowe ambulanse pocztowe), w 1982 geodeta w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym we Wrocławiu. Od 1979 związany z Ruchem Światło-Życie.

16 XII 1981 ze względów zawodowych przebywał w Gdańsku, uczestnik demonstracji, starć ulicznych i zdobywania skrzynek z amunicją gazową używaną przez ZOMO, część granatów przywiózł do Wrocławia; pod koniec XII 1981 organizator grupy malującej napisy na murach i rozwieszającej transparenty. W I 1982 kolporter w ramach struktury podlegającej RKS. Od VI 1982 członek Solidarności Walczącej. W VII 1982 odbył szkolenie poligraficzne, następnie do 1989 drukarz wydawnictw podziemnych, od 1985 organizator szkoleń dla drukarzy. Uczestnik demonstracji organizowanych przez podziemie; 31 VIII 1983 zatrzymany na 48 godz. w czasie ulicznych obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W 1986 współtwórca Niezależnej Oficyny Studenckiej; 1987-1989 odpowiedzialny za transport sprzętu, materiałów poligraficznych i wydruków samochodem SW; I 1988 – 1989 wielokrotnie zatrzymywany przez SB, nakłaniany do współpracy.

Od 2003 zatrudniony jako mierniczy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry