Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zwiercan Roman

Roman Zwiercan, ur. 28 VIII 1962 w Gdańsku. 1977-1980 uczeń Technikum Przetwórstwa Rybnego w Gdyni, 1980-1981 Technikum Górniczego w Lubinie, Liceum Chłodniczego (przy Zespole Szkół Zawodowych) w Gdyni.

1980-1981 podczas nauki zawodu pracował m.in. na budowie, następnie w Zakładach Radmor w Gdyni i kopalni miedzi w Lubinie. 7 XI 1981 przekroczył nielegalnie granicę polsko-czechosłowacką, 8 XI 1981 zatrzymany w pociągu Praga-Paryż przez służby graniczne Czechosłowacji, 18 II 1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Po powrocie do Gdyni skierowany do pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, następnie konduktor w PKP, od VIII 1982 sztauer w Zarządzie Portu Gdynia. 29 VIII 1982 zatrzymany przez WOP na redzie portu w Świnoujściu podczas próby ucieczki statkiem m/s Norwid, 30 VIII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Szczecinie, następnie Wejherowie, 9 II 1983 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK we Włocławku, następnie AŚ w Gdańsku i ZK w Gdańsku-Przeróbce, zwolniony warunkowo 8 VI 1984. VII 1984 – I 1985 pracownik Zakładów Przemysłu Drzewnego, w II 1985 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 28 II 1985 organizator 15-minutowego strajku (w odpowiedzi na apel podziemnej „S”), zwolniony z pracy, w proteście 6 III 1985 wszedł na komin Stoczni, namalował napis „głodówka” i wywiesił biało-czerwoną flagę (wraz z Adamem Borowskim). Od XII 1984 w Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, organizator druku i kolportażu m.in. pism „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”, kart okolicznościowych, kalendarzy i in. W 1985 zaopatrzeniowiec w Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy w Sopocie. 6-10 X 1985 w Gdyni organizator i szef grupy (we współpracy z Jerzym Kanikułą, Jackiem Parzychem) malującej hasła wzywające do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, rozlepiającej i rozrzucającej ulotki w pociągach SKM. Po zatrzymaniu członków grupy ukrywał się, od 17 X 1985 ścigany listem gończym, 31 X 1986 zgłosił się do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, w III 1987 śledztwo umorzono. W I 1986 organizator w Stoczni im. Komuny Paryskiej Grupy Zakładowej SW (we współpracy z Edwardem Frankiewiczem) do akcji specjalnych, m.in. podczas zebrań zakładowego aktywu PZPR odcinano prąd, wrzucano świece dymne, blokowano drzwi. W III 1987 aresztowany pod fałszywym zarzutem kradzieży samochodu (Sąd Rejonowy w Gdańsku w 1991 umorzył postępowanie) i posiadania fałszywych dokumentów (odmówiono uznania go za więźnia politycznego, mimo interwencji gdańskiej SW u władz podziemnej „S”), zwolniony w X 1988, przejął od Marka Czachora kierownictwo Oddziału Trójmiasto SW, członek Komitetu Wykonawczego SW.

1988-1990 współorganizator Wydawnictwa Petit. Obecnie bez pracy.

12 III 1985 – 10 II 1988 rozpracowywany przez Wydział V RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Kominiarze, nr rejestracyjny 50921; 9 II 1988 – 29 I 1990 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Ośmiornica, nr rejestracyjny 57527.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry