Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zuzankiewicz Waldemar Bronisław

Waldemar Bronisław Zuzankiewicz, ur. 22 V 1954 w Białogardzie. Ukończył Technikum Łączności w Szczecinie (1974).

1974-1976 starszy monter specjalista w PKP, w Oddziale Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Szczecinie, 1977-1980 konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych w Ośrodku Informatyki Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, 1980 – 13 XII 1981 ponownie w OZRiŁ w DOKP w Szczecinie. Od 1978 w kontakcie z ROPCiO.

18-30 VIII 1980 współorganizator i uczestnik strajku okupacyjnego w OI PDOKP. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w OIP DOKP, członek Komisji Okręgowej „S” Kolejarzy Pomorskiej DOKP, odpowiedzialny za informację, kolportaż niezależnych wydawnictw oraz utrzymywanie stałej teleksowej łączności z ZR i innymi komisjami; 1980-1981 współzałożyciel i redaktor techniczny niezależnego pisma „Właściwy Tor”.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w DOKP. 17 XII 1981 – 1983 starszy monter specjalista na Odcinku Łączności Przewodowej Szczecin Główny; 5 XI 1982 – 4 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze; 1984-1987 radiotelegrafista w Okręgowym Urzędzie Radiokomunikacji w Szczecinie, 1987-1988 elektromonter w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf. 1982-1987 kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator i aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę, członek podziemnej „S” w pomorskiej DOKP, odpowiedzialny za informację i kontakty (wraz z Janem Tarnowskim, Ewarystem Waligórskim, Henrykiem Jarząbkiem).

1988-1990 w USA kierowca, elektryk, elektronik. Od 1991 oficer elektryk na statkach armatorów zagranicznych.

Do 12 VIII 1985 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Kabel.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry