Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zupok Jerzy

Jerzy Zupok, ur. 13 V 1942 w Pszczynie, zm. 5 X 2008 w Chorzowie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Techniki (1969).

1970–1980 w PZPR.

1969–2005 nauczyciel w I LO w Tarnowskich Górach.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ.

Po 13 XII 1981 zw. z podziemną „S” nauczycielską w Tarnowskich Górach (m.in. z Marią Czesak, Anną Walisko-Brysch, Czesławem Silczakiem), kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Tygodnik Mazowsze”, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych. Uczestnik zbiórek składek na działalność związkową, pomoc internowanym i ich rodzinom. 1983–1989 współpracownik redakcji i współorganizator kolportażu podziemnego pisma „Głos Śląsko-Dąbrowski” (w jego mieszkaniu znajdowała się gł. skrzynka kolportażowa na woj. katowickie). W IV 1985 współorganizator spotkania TKK „S” w Zbrosławicach k. Tarnowskich Gór.

1989–2005 członek Komisji Międzyzakładowej „S” Oświaty Ziemi Tarnogórskiej. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Weronika Rudnicka

Opcje strony

do góry