Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zubowski Zbigniew Ryszard

Zbigniew Ryszard Zubowski, ur. 26 III 1950 w Puławach. Ukończył ZSZ o profilu chemicznym tamże (1967).

1967-1984 pracownik Wydz. Amoniak II w Zakładach Azotowych Puławy.

W VII 1980 organizator protestu na swoim wydziale (postulaty, plakaty, negocjacje z dyrekcją). Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, zastępca przewodniczącego, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej Amoniak II, członek KZ w ZA Puławy.

14-19 XII 1981 organizator i kierujący strajkiem na Wydziale Amoniak II. Na początku 1982 organizator sieci kolportażu w ZA Puławy. W 1982 drukarz wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Biuletyn TKZ ZA Puławy” i „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Ziemi Puławskiej. Wydanie Wojenne” (udostępniał na drukarnię dom na działce rodziców). III-IV 1982 współorganizator podziemnej struktury zakładowej „S” w ZA Puławy (z Markiem Matrasem jako przewodniczącym i Jerzym Kustrą, następnie z Andrzejem Owczarzem) i równolegle struktury podziemnej „S” Oddziału Ziemia Puławska (głównie z Tadeuszem Skibą jako przewodniczącym i z Zofią Górecką); do XII 1983 działacz tych struktur. 5 XI 1982 – 2 II 1983 powołany do służby w Specjalnym Obozie Wojskowym w Czerwonym Borze. 29 XII 1983 aresztowany (po wpadce podziemnych struktur „S” w Puławach) i do II 1984 osadzony w AŚ RUSW w Lublinie; 31 III 1984 zwolniony z pracy; 2 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii, pozbawiony możliwości zatrudnienia. W 1986 kilkakrotnie uczestnik (wraz z żoną Anną Zubowską i Zenonem Benickim) emisji podziemnego Radia „S” na terenie Puław. 1982-1986 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., ok. 10 razy wzywany na przesłuchania przez SB (odmawiał zeznań) wraz z kilkakrotnymi rewizjami w mieszkaniu. 1984-1995 utrzymywał się z ogrodnictwa i handlu.

Od 1995 ponownie pracownik ZA Puławy; członek „S” tamże. Od 2007 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

1984 – 20 XI 1984 rozpracowywany przez RUSW w Puławach w ramach SOS krypt. Duchy; 22 XII 1984 – 17 I 1989 przez p. VI RUSW w Puławach w ramach KE.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry