Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zydorek Ewa

Ewa Zydorek, ur. 3 II 1955 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w tamże, Wydz. Nauk Społecznych, kierunek psychologia (absolutorium 1981, dyplom 1986).

1974–1975 salowa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże, 1975–1976 pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Przetwórczego Przemysłu Paszowego Bacutil tamże.

W 1979 współorganizatorka Festiwalu Kultury Studentów PRL, autorka w „Zeszytach Dokumentacyjnych” (wydawanych podczas festiwalu).

Od IX 1981 w „S”; sekretarka KZ w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu, XII 1981 – III 1982 pracownik sekcji gospodarczej tamże. Po 13 XII 1981 wspierała internowanych i ich rodziny. 1982–1986 statystyk medyczny w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu. 1983–1989 kolporterka podziemnych pism, m.in. „Obserwator Wielkopolski”, „Veto”, „Solidarność Walcząca”, 1983–1984 redaktorka podziemnego pisma „Rezonans” (przepisywanie woskówek, przygotowywanie notatek prasowych), 1984 współtwórczyni (z Julianem Zydorkiem) wydawnictwa Awers. 1984–1989 współpracowniczka Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu. 1986–1991 kierownik świetlicy w SP nr 80 w Poznaniu. W 1987 współorganizatorka (z Krzysztofem Cnotalskim i Maciejem Frankiewiczem) wywieszenia flagi „S” na trakcji tramwajowej przy HCP. 11 XI 1988 pobita przez funkcjonariuszy ZOMO podczas niezależnych obchodów 70. rocznicy odzyskania niepodległości. 1988–1989 współpracowniczka podziemnego pisma „Nauczyciel”. X 1988 – 1989 pracownik (społecznie) Regionalnego Ośrodka Konsultacyjno-Informacyjnego „S” Region Wielkopolska.

W 1989 koordynatorka prac oddziału Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy TZR Wielkopolska. We IX 1989 delegatka koła „S” w SP nr 80 na Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska, 1989–1991 przew. KZ POiW Region Wielkopolska (1991–1994 wiceprzew.), 1990–2002 członek prezydium Krajowej Sekcji OiW. 1990–1992 Komisji Oświaty Rady Miasta Poznania z ramienia „S”. Od 1990 nauczyciel związkowy 1990–1995 członek Fundacji Edukacja dla Demokracji, 1990–2014 ZR Wielkopolska (1993–2014 sekretarz), od 1992 delegatka na KZD, od 1995 członek Komisji Statutowej KZD (od 2010 wiceprzew.), od 1999 członek KK, od XI 2010 sekretarz KK; od 2013 przew. Krajowej Komisji Wyborczej „S”. Od 2003 w radzie programowej „Tygodnika Solidarność” (od 2011 przew.), 1999–2003 członek Rady Programowej TVP SA Oddział w Poznaniu (desygnowana przez AWS). Od XI 2010 sekretarz prezydium KK, od 2011 przew. Rady Fundacji Gospodarczej w Gdyni, 2011–2015 wiceprezes Fundacji Centrum Solidarności, od 2011 członek Rady Europejskiego Centrum Solidarności, od 2016 wiceprzew. Rady Nadzorczej Sp. Tysol.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskimk Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

 

Barbara Fabiańska|Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry