Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zydorek Julian

Julian Zydorek, ur. 5 I 1952 w Poznaniu, zm. 24 III 2018 tamże. Ukończył Technikum Łączności tamże (1975). Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, kierunek europeistyka (licencjat 2003).

1971–1984 pracownik transportu, krajacz, dyspozytor produkcji w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Teletra tamże.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, 1980–1981 członek KZ, 17 IX 1980 uczestnik spotkania w Gdańsku, podczas którego powołano „S”, od IX 1980 członek prezydium MKZ Wielkopolska; od X 1980 kierownik Działu Informacji MKZ, m.in. organizator punktu sprzedaży wydawnictw niezależnych, autor Małego poradnika związkowcaObywatel a Służba Bezpieczeństwa (1980). W III 1981 członek RKS, w VII delegat na I WZD Regionu Wielkopolska; kierownik Działu Kolportażu ZR. W III współzałożyciel Wielkopolskiego KOWzP.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, Ostrowie Wielkopolskim (8–21 III 1982 uczestnik głodówki) i w Kwidzynie (14 VIII 1982 pobity, 14 do 30 VIII 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej, założyciel oficyny Inter Nowa), 4 XII 1982 zwolniony. 1983–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Obserwator Wielkopolski”, „Komunikat MR «S»”, „Solidarność Walcząca”; drukarz, uczestnik demonstracji ulicznych. W I 1983 sygnatariusz apelu do prokuratora generalnego o uwolnienie więzionych przywódców „S”. IX 1983 – IV 1984 redaktor, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Rezonans”, 18 IV 1984 zatrzymany, tymczasowo aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, 28 VII 1984 zwolniony na podst. amnestii. W 1984 zwolniony z pracy (w wyniku działań operacyjnych SB) 1985–1986 pracownik Zakładu Ceramicznego Jerzego Żerdzickiego, 1986 – 1989 bez zatrudnienia. 1984–1989 członek Międzyzakładowej Rady „Solidarności” w Poznaniu; 1984 współtwórca (z Ewą Zydorek) podziemnego wydawnictwa Awers. 14 V 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za udział w demonstracji 1 V.

1989–1991 zaopatrzeniowiec w WZT, 1990–1991 członek KZ; w 1990 kierownik kolportażu, współwydawca „Obserwatora Wielkopolskiego”. 1991–1992 pracownik Fundacji Karta Oddział w Poznaniu; 1992–1994 z-ca dyr. programowego, dyr. Radia Obywatelskiego (Fundacja Obywatelska w Warszawie Radio Poznań), 1997–2002 kierownik produkcji w TVP SA Oddział w Poznaniu; 2002–2005 bez zatrudnienia. 2005–2008 st. dokumentalista w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu; 2008–2013 na rencie; 2013–2014 bez zatrudnienia, od III 2014 na świadczeniu przedemerytalnym.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

23 X 1980 – 31 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS/SOR krypt. Herold; 24 X 1984 – 3 V 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Szakal.

 

Barbara Fabiańska|Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry