Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zygmunt Ryszard

Ryszard Zygmunt, ur. 3 VII 1950 w Łodzi. Ukończył Technikum Dziewiarskie w Legnicy (1976).

1969–1984 robotnik magazynowy, kierownik zmianowy w zespole magazynowym w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Hanka Oddział Agata w Legnicy.

29–31 VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek Zakładowego KS. Od IX 1980 w „S”; współorganizator, przew. Komitetu Założycielskiego, od 19 I 1981 przew. KZ. 9 IX 1980 – VI 1981 członek MKZ w Legnicy, w VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, od VI członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy Regionu Dolny Śląsk; w VI delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od 1 VII członek ZR. W XI 1980 delegat zakładu do Tymczasowej Komisji Włókienniczej „S” w Łodzi negocjującej z komisją rządową nowe warunki bhp oraz podwyżki płac; 1981 współorganizator, wiceprzew. Krajowej Sekcji Dziewiarstwa „S”.

13 XII 1981 zatrzymany; 15 XII 1981 – III 1982 współorganizator, członek MKS w Legnicy (m.in. z Eugeniuszem Krzysztofem Bryckim, Maciejem Szczęsnym Juniszewskim, Kazimierzem Kwaśniewskim). I – III 1982 redaktor podziemnych pism „Na Bieżąco” i „Serwis Informacyjny Stanu Wojennego”, organizator sieci kolportażu i kolporter w Legnicy podziemnych pism, m.in. „Serwis Informacyjny Stanu Wojennego”, „Na Bieżąco”, „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Z Dnia na Dzień” oraz ulotek. 22 III 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie, 20 IX zwolniony. 1984–1985 sprzedawca w sklepie Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Legnicy, 1986–1993 robotnik, manipulator drewna, mistrz oddziału produkcyjnego w Legnickiej Fabryce Fortepianów i Pianin. XII 1981 – 1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, nachodzony przez SB w miejscu pracy.

1989–1993 członek KZ. Od 1993 wiceprezes KNDW Meyer Sp. z o. o. w Wilkowie, nast. prezes Nordpol Sp. z o. o. tamże; od 2016 na emeryturze.

1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Sobota; 6 II – 1 VI 1982 przez Wydz. V w ramach SOS krypt. Prasa; 13 X 1982 – 19 XI 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Przywódca.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry