Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zygmunt Ryszard

Ryszard Zygmunt, ur. 3 VII 1950 w Łodzi. Ukończył Technikum Dziewiarskie dla Pracujących w Legnicy (1976).

1969-1984 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Hanka w Legnicy.

W VIII 1980 członek Zakładowego KS w ZPD Hanka; od IX 1980 w „S”, współorganizator, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZPD Hanka, następnie przewodniczący KZ; od IX 1980 członek MKZ „S” w Legnicy; w VI 1981 delegat na I WZD woj. legnickiego, następnie członek Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Delegatury „S” w Legnicy; delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk; współorganizator, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Dziewiarstwa NSZZ „S”. W XI 1980 delegat zakładu do ogólnokrajowej komisji włókienniczo-dziewiarskiej „S” w Łodzi (m.in. wraz z Andrzejem Słowikiem, Jerzym Kropiwnickim) negocjującej z Komisją Rządową ministra Władysława Jabłońskiego nowe warunki bezpieczeństwa pracy i higieny oraz podwyżki płac.

13 XII 1981 zatrzymany na 8 godz.; 15 XII 1981 współorganizator MKS w Legnicy (m.in. wraz z Krzysztofem Bryckim, Maciejem Juniszewskim); współpracownik redakcji podziemnego pisma „Na bieżąco” – wojennego serwisu informacyjnego MKS „S” Zagłębia Miedziowego. 22 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, następnie w Grodkowie, zwolniony 20 IX 1982; przyjęty do pracy w ZPD Hanka na poprzednie stanowisko z obniżoną pensją, następnie pozbawiony podwyżki płacy i premii; w 1984 złożył wymówienie. 1984-1985 zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Legnicy; 1986-1993 w Legnickiej Fabryce Fortepianów i Pianin. Od 1980 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, nachodzony w miejscu pracy, wielokrotne rewizje w mieszkaniu.

1989-1993 członek KZ „S” w LFFiP. Od 1993 zatrudniony w spółkach prawa handlowego, obecnie na stanowisku prezesa.

6 II – 1 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Prasa; 13 X 1982 – 19 XI 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Przywódca.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry