Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zyskowski Kazimierz

Kazimierz Zyskowski, ur. 2 II 1933. Ślusarz-spawacz.

Zatrudniony w Centralnej Bazie Części Zamiennych Agroma w Kutnie.

We IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego tamże, od X 1980 członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” Ziemi Kutnowskiej. Organizator akcji protes­tacyjnych i strajków w regionie. Kolporter pism niezależnych, ulotek, broszur. Od VI 1981 drugi zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu „S” Ziemi Kutnowskiej. Członek kolegium redakcyjnego oraz autor artykułów Biuletynu Informacyjnego „S” Ziemi Kutnowskiej. Uczestnik I KZD, wybrany na przewodniczącego jednej z sekcji KKP. Po tzw. „spotkaniu radomskim” KK zwolennik powszechnego strajku.

13 XII 1981 – 23 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka. Po 1982 pozbawiony pracy. Rozpracowywany i inwigilowany.

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Współzałożyciel związku zawodowego „Solidarność-80”.

Autor publikacji w regionalnej i krajowej prasie.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry