Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zywer Krzysztof

Krzysztof Zywer, ur. 22 VI 1954 w Lelicach k. Sierpca, zm. 12 III 2003. Wykształcenie średnie techniczne.

Od 1977 pracownik Płockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal (póżniej Instal Płock, obecnie Budimex Instal Płock SA).

Od IX 1980 w „S”

W X 1988 współorganizator MKO Regionu Płock.

Od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Płock, 1992-1995 wiceprzewodniczący, 1996-2003 przewodniczący ZR. 1996-1999 organizator, następnie przewpdniczący AWS w regionie płockim; 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy AWS. Inicjator budowy w Płocku pomnika ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki, Pomnika Ofiar Protestów Robotniczych; inicjator licznych przedsięwzięć społecznych mających na celu pomoc bezrobotnym i potrzebującym.

 

Jacek Pawłowicz

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry