Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żak Tadeusz Julian

Tadeusz Julian Żak, ur. 16 II 1949 w Pionkach. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Chemiczny (1974).

1969-1974 w ZSP. 1974-1982 pracownik Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach.

Od X 1980 w „S”, członek założyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w ZTS Pronit; wiceprzewodniczący KZ, członek Komisji Negocjacyjnej w ZTS Pronit, V-VI 1981 delegat na I WZD regionu Ziemia Radomskia; 28 X 1981 uczestnik strajku w ZTS Pronit; przed 13 XII 1981 w Sztabie Powiatowym WKU w Kozienicach odmówił pełnienia służby wojskowej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piskach, od 19 XII 1981 w Radomiu, 24 XII 1981 zwolniony; 1982-1984 kilkakrotnie zatrzymywany, rewizje w mieszkaniu. 1982-1984 współorganizator pomocy dla osób w trudnej sytuacji materialnej i rodzin wielodzietnych. 1982-1989 pracownik Chemicznej Spółdzielni Pracy Świt w Radomiu, dodatkowo lektor języka angielskiego i niemieckiego.

1989-1991 członek KO Miasta i Gminy Pionki, w 1989 uczestnik przygotowań do wyborów parlamentarnych 4 VI - organizator spotkań wyborczych kandydatów opozycji, akcji ulotkowych, plakatowania; od 1990 radny Miasta Pionki z listy KO, 1990-1994 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Radomskiego, 1992-1994 burmistrz Pionek, 1998-2002 radny Powiatu Radomskiego z listy AWS, 2002-2004 radny Miasta Pionki z listy Komitetu Obrony Pionek. 1990-1992 pracownik Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Babel w Radomiu, 1997-2005 właściciel firmy Tadimex. Członek Okręgowego Związku Żeglarskiego w Radomiu, Klubu Żeglarskiego Rekin w Pionkach. Od 2005 w Irlandii.

Autor licznych wniosków racjonalizatorskich m.in. w dziedzinie wykańczania skór syntetycznych.

 

Karolina Słowińska

Region Ziemia Radomska, Pionki

Opcje strony

do góry