Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żołędziewski Stanisław

Stanisław Żołędziewski, ur. 6 III 1950 w Wambierzycach k. Radkowa. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Malborku (1967).

1967-1970 zatrudniony w Rejonowym Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska Zakład Usług Remontowo-Budowlanych w Malborku, 1970-1973 w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Malborku-Piaskach, 1973-1974 w Bydgoskiej Fabryce Narzędzi w Bydgoszczy, w 1974 w Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy, 1974-1977 w Budostalu-4 Zarząd Budowy Zaplecza Technicznego i Kompleksu Walcowni Ciągłej Kęsów (na terenie Huty Katowice), 1977-1984 w Kombinacie Budownictwa Ogólnego Zagłębie w Sosnowcu. 1974-1980 członek Związku Zawodowego Hutników.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Oddziałowego Komitetu Założycielskiego (KB-8), przewodniczący Komisji Oddziałowej „S”, sekretarz KZ w KBO.

1981-1982 współorganizator drukarni we własnym mieszkaniu, drukarz ulotek na sprzęcie wykonanym własnoręcznie, 1981-1983 (z 4-miesięczną przerwą) kolporter podziemnej prasy (m.in. „CDN”, „Stoczniowiec”, „Wolny Związkowiec”, „Tygodnik Mazowsze”), książek (m.in. ''IV rozbiór Polski'', ''Polskie Państwo Podziemne'', ''Droga do niepodległości'', ''Społeczeństwo wobec kryzysu''), ulotek (rozrzucanych podczas demonstracji) głównie wśród pracowników zakładów pracy w Dąbrowie. We IX 1982 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu. 14 XII 1982 zatrzymany na terenie jednostki wojskowej, osadzony w AŚ przy KW MO w Katowicach, 27 I 1983 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 28 X 1994 po rewizji nadzwyczajnej wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego ułaskawiony. 1984-1986 zatrudniony w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach Zakład nr 4 w Dąbrowie Górniczej, 1986-1989 w Spółdzielczym Przedsiębiorstwie Remontowo-Instalacyjnym Spółdzielnia Pracy Remko w Dąbrowie Górniczej. 1984-1985 zatrzymywany na terenie zakładu pracy, przesłuchiwany przez MO. 1984-1986 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Sosnowcu, uczestnik mszy za Ojczyznę, działacz Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym (m.in. zbiórki pieniędzy).

1989-1990 zatrudniony w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Pokój w Gołkowicach Dolnych, 1990-1991 w Prefabet Zakład Produkcyjny Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej, od 1990 właściciel Zakładu Remontowo-Instalacyjnego Eltryk w Dąbrowie Górniczej.

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony

do góry