Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żołnierek Kazimierz

Kazimierz Żołnierek, ur. 3 III 1947 w Wałbrzychu. Ukończył ZSZ tamże (1965).

1965-1992 górnik w KWK Thorez w Wałbrzychu. W VI 1976 i XII 1978 organizator strajków w kopalni.

27-31 VIII 1980 organizator strajku w szybie Chwalibóg KWK Thorez; od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ. 1980-1981 kolporter prasy związkowej, m.in. „Biuletynu Informacyjnego MKZ Województwa Wałbrzyskiego”, „Niezależnego Słowa” i „Tygodnika Solidarność”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Thorez, członek KS; 17 XII 1981 aresztowany, 21 XII 1981 areszt uchylono, 3 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uniewinniony, 20 III 1982 Izba Wojskowa SN wyrok utrzymała w mocy. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych w kopalni, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Niezależnego Słowa”, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek i druków okolicznościowych. 1984-1985 członek Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu; 1985-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w wałbrzyskich kościołach św. Józefa Robotnika, św. Aniołów Stróżów i św. Franciszka z Asyżu. 1987-1989 członek nieformalnej grupy związanej z Krzysztofem Bedką, działającej w KWK Thorez i Victoria.

W 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Thorez, 1989-1992 skarbnik KZ tamże.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981) i Krzyżem Semper Fidelis (2008).

12 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry