Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żołnierkiewicz Julian

Julian Żołnierkiewicz, ks., ur. 23 V 1931 w Odcedzie, pow. Stołpce (obecnie Białoruś), zm. 25 X 2013 w Olsztynie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie (1956), 24 VI 1956 święcenia kapłańskie.

1943-1944 współpracownik AK: dostarczał żywność, przekazywał informacje oddziałom AK w okręgu stołpeckim. W VIII 1946 wraz z rodziną repatriowany do Polski. 1956-1959 wikariusz w parafii św. Wojciecha w Ełku, 1959-1968 w parafii NSPJ w Olsztynie, 1968-1972 prefekt tamże, 1972-2006 proboszcz; w 1963 organizator Duszpasterstwa Akademickiego w Olsztynie; 1977-1997 wykładowca w Instytucie Teologiczno-Historycznym w Olsztynie, filii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1978 doktorat z socjologii na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie.

1980-1989 kapelan „S”; w XII 1980 współzałożyciel KIK w Olsztynie.

XII 1981 – VIII 1982 9-krotnie przesłuchiwany ws. przywłaszczenia 2 mln zł na szkodę ZR „S”, za odmowę zeznań 2-krotnie karany grzywną. W 1985 organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, opiekun spotkań podziemnych struktur „S”, organizator pomocy współzałożyciel dla internowanych i więźniów przy parafii NSPJ; współorganizator pogrzebu Marcina Antonowicza; duchowy opiekun kolporterów, kolporter wydawnictw podziemnych, w tym ulotek, organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

W 1989 delegowany przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego do kontaktów z KO „S”. W 1994 założyciel Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom i Domu Dziennego Pobytu Dziecka Arka. Asystent kościelny m.in. olsztyńskich środowisk Rodziny Katyńskiej, Światowego Związku Żołnierzy AK.

Autor licznych prac, m.in.: ''Więzi interpersonalne w małżeństwie na podstawie badań przeprowadzonych w Olsztynie'' (Warszawa 1978), ''Dzieje kościoła i parafii NSPJ 1903–2003'' (Olsztyn 2004).

Wyróżniony tytułem Honorowego Członka „S” (2000), odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (2006).

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry