Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żołyniak Leszek Idzi

Leszek Idzi Żołyniak, ur. 20 IX 1947 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Górniczy (1973).

W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr. W 1969 młodszy górnik w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego przy KGHM w Lubinie, 1970-1971 technik-planista w warsztatach Technikum Budowlanego w Legnicy, 1971-1991 pracownik Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum we Wrocławiu (kolejno: technik-laborant, inż. górnik, starszy inż. górnik, główny konstruktor górniczy i starszy specjalista).

Od IX 1980 w „S”, z-ca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ przy ZBiPM Cuprum, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR; V-XII 1981 współzałożyciel i współredaktor „Biuletynu Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» ZBiPM «Cuprum»”. W XI 1981 jako przedstawiciel ZR „S” Dolny Śląsk uczestnik negocjacji KKK „S” pracowników RSW PUPiK z Komisją Rządową w Warszawie.

Od 13 XII 1981 członek RKS, 14-15 XII 1981 uczestnik strajku w Pafawagu i Dolmelu we Wrocławiu, 15 XII 1981 zatrzymany, 16 XII 1981 aresztowany, 11 I 1982 skazany na 3 lata więzienia i pozbawienie praw publicznych na 2 lata, osadzony w ZK we Wrocławiu, od 26 VIII 1982 roczna przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, 19 IV 1983 warunkowo zwolniony z 3-letnim okresem próby. Od VIII 1982 przez 2 kadencje przewodniczący TKZ „S” przy ZBiPM Cuprum. 1983-1990 ponownie członek RKS (na prośbę przewodniczącego Marka Muszyńskiego). 1983-1988 współzałożyciel i współredaktor, autor w piśmie „Prawda. Miesięcznik myśli niezależnej”. 1983-1989 reprezentant przewodniczącego RKS w redakcji „Z Dnia na Dzień”, koordynator tajnej MKK „S” Zachód we Wrocławiu, kolporter wydawnictw podziemnych, zbierał fundusze na działalność podziemnej „S”, łącznik z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu i strukturami podziemnymi Zagłębia Miedziowego. Wielokrotnie represjonowany. W I 1985 sygnatariusz petycji domagającej się wznowienia procesu ws. zabójstwa Grzegorza Przemyka. 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. 1988-1989 przewodniczący Rady Pracowniczej ZBiPM Cuprum, 1990-1991 członek tejże.

Od V 1989 przewodniczący KZ „S” przy ZBiPM Cuprum. 1989-1990 uczestnik Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w „S”. W 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk, w 1991 na III KZD. 1990-1991 członek Komisji Rewizyjnej „S” Regionu Dolny Śląsk. 1989-1994 w Chrześcijańsko-Demokratycznym Stronnictwie Pracy, współorganizator; 1994-2000 w Chrześcijańskiej Demokracji SP, członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej. Od 1991 z-ca dyr. Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. W 1990 współzałożyciel i współredaktor pisma „Chrześcijańska Demokracja”.

Autor i współautor 29 patentów oraz 8 publikacji naukowo-badawczych z zakresu górnictwa.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2005) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

12 XII 1981 – 19 V 1982 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Nr 14; XI 1982 – XII 1985 w ramach SOR krypt. Łącznik/Sikorka.

Anna Żołyniak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry