Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żórański Hieronim

Hieronim Żórański, ur. 22 XII 1951 w Toruniu, zm. 9 XII 2011 tamże. Ukończył Technikum Chemiczne tamże (1970).

1965-1968 w ZHP; 1966-1968 w ZMS. 1970-1991 sterowniczy sterowni centralnej w Zakładach Włókien Chemicznych Elana w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Elanie, następnie KZ, organizator zakładowej biblioteki wydawnictw niezależnych (ukrył ją po 13 XII 1981, następnie nadal prowadził); oddelegowany do pracy w MKZ w Toruniu, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, następnie pracownik Komisji Interwencyjnej ZR; w 1981 drukarz Toruńskiej Oficyny Wydawniczej.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 19 I 1982; następnie członek podziemnej TKZ w Elanie, działacz toruńskiego Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom; kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Elany”, „Toruńskiego Informatora Solidarności”, „Tygodnika Mazowsze”, „Gdańska”, książek, kart świątecznych itp. W 1987 uczestnik reaktywowania „S” w Elanie, członek Komitetu Założycielskiego.

W V 1989 uczestnik akcji ulotkowych, emitent haseł wyborczych „S” na wizji TVP, członek komisji wyborczej. 1991-1993 kierownik bazy transportu w Toruńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego; od 1993 współwłaściciel Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego HEMABUD SA. 1991-1994 radny Miasta Toruń z ramienia Społecznego Ruchu Samorządowego Demokracja z Solidarnością; 2003-2004 w UW; od 2004 w PO.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry