Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żórawski Michał Wincenty

Michał Wincenty Żórawski, ur. 25 IX 1938 w Warszawie, zm. 27 III 2012 w Józefowie k. Warszawy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (1962), Wydz. Prawa i Administracji (1967).

1963-1965 pracownik Polskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego dla Elektroniki Elektrim w Warszawie, 1965-1966 Centrali Handlu Zagranicznego Paged tamże, 1966-1967 kierownik działu organizacyjnego w Warszawskich Zakładach Przemysłu Piekarniczego, starszy radca, do 1982 naczelnik wydz. w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. 1957-1962 w ZSP.

IX 1980 – XII 1981 w NSZZ Pracowników Spółdzielczości Mleczarskiej, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, w IX 1980 uczestnik I Zjazdu Delegatów, 1980-1981 przewodniczący Zarządu Krajowego, delegat do Rady Gospodarki Żywnościowej; w XI 1981 delegat na IV europejską Konferencję Central Związkowych.

XII 1981 – 1989 członek opozycyjnej grupy roboczej autonomicznych związków zawodowych, 1984-1988 założyciel, autor publikacji, redaktor, przepisywacz „Wariantów”, organizator druku i kolportażu (w 1984 drukarz). 1982-1983 bez zatrudnienia, 1983-1990 właściciel taksówki bagażowej. 1983-1988 przedstawiciel autonomicznych związków zawodowych, potem sekretarz w Grupie Międzyzwiązkowej, uczestnik spotkań, sygnatariusz protestów, apeli i oświadczeń, 1986-1988 współorganizator nieoficjalnych obchodów 1 V w Warszawie. 1988-1989 w PPS, w IV 1989 uczestnik zjazdu w Podkowie Leśnej, przewodniczący sądu koleżeńskiego.

1989-1993 pracownik KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie, KO „S”, Instytutu Obywatelskiego, członek zespołu politycznego i zespołu ds. przygotowania listy kandydatów do Sejmu i Senatu. 1990-1996 konsul generalny RP w Moskwie, 1996-1997 p.o. kierownik konsulatu RP w Kaliningradzie, 1997-1998 bez zatrudnienia, 1998-2003 konsul generalny – minister pełnomocny RP w Charkowie, od 2003 na emeryturze. Przyczynił się do odnalezienia mogił, m.in. gen. Leopolda Okulickiego, gen. Kazimierza Tumidajskiego w Skopinie (organizator ekshumacji i sprowadzenia prochów do Polski) oraz zbiorowej mogiły w Miednoje (organizator ekshumacji). Od 2004 w PO, 2004-2005 koordynator polityki wschodniej.

Autor książki ''Moskwa 1990-1996. Wspomnienia pierwszego konsula III Rzeczpospolitej'' (2007).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry