Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żurawicki Waldemar

Waldemar Żurawicki, ur. 22 II 1958 w Cieplicach Śląskich-Zdroju. Ukończył LO im. Ludwiki Radziejowskiej w Bytomiu (1977).

1976-1981 pracownik KWK Rozbark w Bytomiu.

2-3 IX 1980 współorganizator i uczestnik strajku w KWK Rozbark, członek KS; współorganizator i członek MKS w Bytomiu. Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w KWK Rozbark, członek mieszanej Komisji Mieszkaniowej w KWK Rozbark, członek MKZ Bytom. W X 1980 współorganizator spotkania górników z L. Wałęsą w cechowni KWK Rozbark; w XII 1981 współorganizator spotkania z Prymasem Polski bp. Józefem Glempem w Bytomiu.

13 XII 1981 współorganizator MKS Bytom, przewodniczący KS w KWK Rozbark 14 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Bytomiu, następnie w AŚ tamże, 22 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Wrocławiu i Strzelinie; 19 III 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa. Zwolniony z pracy; VII-VIII 1983 zatrudniony w prywatnym zakładzie budowlanym w Bytomiu.

Od 1983 na emigracji w USA; 1983-1984 zatrudniony w Zakładzie Metalurgicznym w Chicago, 1984-1987 w zakładzie stolarskim w Warrenville, 1988-1995 nadzorca w firmie sprzątającej w Atlancie i Nashville, od 1995 właściciel firmy Wal-Star Supply and Service Inc., od 2009 również Crown Tent and Awning w Nashville.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Bytom

Opcje strony

do góry