Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żurawek-Niszczak Anna

Anna Żurawek-Niszczak, ur. 28 VIII 1952 w Broniewicach k. Opatowa. Ukończyła LO w Nidzicy (1973).

1973-1981 pracownik Zakładowego Laboratorium Badawczego Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w OZOS, wiceprzewodnicząca Komisji Wydziałowej, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek Prezydium, oddelegowana do pracy w ZR.

13-14 XII 1981 współorganizatorka (m.in. ze Zbigniewem Przełockim, Włodzimierzem Romaniukiem i Józefem Kociubą) akcji protestacyjnej i strajku w OZOS; 15 XII 1981 zatrzymana, następnie aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Ostródzie, 6 II 1982 skazana w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie na 3 lata więzienia, osadzona w ZK w Grudziądzu i Bydgoszczy-Fordonie, zwolniona w XII 1982. Zwolniona z pracy; 1982-1983 bez zatrudnienia. 1983-1989 laborantka w Katedrze Żywienia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W 1989 przywrócona do pracy w OZOS (od 2005 Michelin Polska SA). Od 1989 przewodnicząca KZ tamże, 1990-2009 delegat na kolejne WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR, delegat na kolejne KZD. Od III 2008 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1981-1982 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/V KW MO w Olsztynie w ramach SOR krypt. Strajk; 1983-1986 przez Wydz. V WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Mała.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry