Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żukowski Tadeusz

Tadeusz Żukowski,  ur. 9 XI 1955 w Gwardiejsku (Tapiawa) k. Kaliningradu (obecnie Rosja). Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia polska (1980). 1978–1980 student historii sztuki na UAM. Poeta, krytyk literacki, scenarzysta, reżyser filmów telewizyjnych, producent filmowy.

W 1973 debiut poetycki w piśmie w „Spojrzenia”. X – XII 1976 założyciel, wydawca, autor literackich pism „Jeden” i „Karta. Gra o Poezję” (I – III 1977). 1978–1980 uczestnik spotkań SKS, kolporter niezależnych pism m.in. „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR; autor w niezależnym piśmie „Zapis” (ps. Stanisław T. Dziczkaniec). W 1979 debiutował jako krytyk literacki w „Twórczości”. 1978–1980 recenzent wewnętrzny Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu. 1980–1983 członek Zarządu Koła Młodych przy ZLP w Poznaniu. X 1980 – VIII 1981 nauczyciel w SP w Bytyniu k. Poznania.

XI – XII 1980 współzałożyciel (z Eugeniuszem Signetzkim) „S” w SP w Bytyniu, w II 1981 uczestnik strajku studenckiego ws. rejestracji NZS w UAM (pisał teksty piosenek do muzyki Jana Grzegorczyka), w III 1981 dziennikarz Radia Strajkowego UAM podczas przygotowań do strajku generalnego. W IV 1981 organizator w klubie Od Nowa Od Nowa „Od Nowa”, podtytuł: „Niezależne pismo studenckie”, pismo wydawane w Krakowie przez NZS Akademii Górniczo-Hutniczej 9 X 1980 – 11 XI 1981; w nagłówku: „Wolność, Solidarność, Demokracja”. w Poznaniu wydarzenia literackiego Druga młodość Nowej Fali; X – XI 1981 współorganizator II Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Młodych ZLP w Poznaniu. III – XII 1981 współtwórca (z Bogusławem Bakułą, Romanem Chojnackim, Grzegorzem Dziamskim, Ryszardem K. Przybylskim) oficjalnego miesięcznika literackiego „Wers” (przygotowany nr się nie ukazał w proteście redakcji przeciwko stanowi wojennemu).

1981–1982 redaktor wydawnictwa i miesięcznika „W Drodze” w Poznaniu 1982–1987 sufler, sekretarz literacki, asystent reżysera, aktor w Teatrze Nowym tamże. 1983–1985 publikował w podziemnym piśmie „Bez Debitu” (ps. Jerzy Jastrząb, Stanisław T. Dziczkaniec), 1985–1990 w „Czasie Kultury” (ps. J. Jastrząb, K. Żemojtel oraz pod własnym nazwiskiem). W V 1985 uczestnik ogólnopolskiego zjazdu opozycyjnych pisarzy w Poznaniu (wszyscy zostali zatrzymani przez SB). W X 1985 recytował swoje wiersze podczas mszy w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie oraz podczas autorskich opozycyjnych spotkań literackich w Pile i Toruniu VI 1987 zaproszony (z R. Krynickim) na spotkanie artystów z Janem Pawłem II w Warszawie. 1987–1988 specjalista ds. teatru w Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu; 1988–1990 st. specjalista redaktor w Wydawnictwie Instytutu Zachodniego w Poznaniu. 1989–1990 autor w podziemnym piśmie „Niepodległość”.

Wiosną 1989 delegat TZR Wielkopolska na wznowiony Kongres Kultury Polskiej w Warszawie. 1990–1991 kierownik Biura Fundacji Wolne Słowo Wolne Słowo „Wolne Słowo”, pismo wydawane w Krakowie przez Krakowski Komitet Oporu Społecznego I 1983 – VIII 1984. przy SDP w Poznaniu; 1991–1992 z-ca redaktora nacz. pisma „Czas Kultury”, 1991–1994 współpracownik Radia Merkury i TVP Oddział w Poznaniu, 199–1996 redaktor „Czasu Kultury” i „Gazety Malarzy i Poetów”. 1995–1996 reżyser, producent, scenarzysta w firmie Telenowa w Poznaniu, st. wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 1996–2000 własna firma producencka Studio Skarabeusz TV tamże. 13 XII 2002 – 17 VI 2009 asystent dyr., asystent prasowy IPN w Poznaniu. 2010–2017 współpracownik radia i tv. Od 1989 członek SPP (1993–1996 i od 2005 r. wiceprezes Oddziału SPP w Poznaniu, 2005–2011 Zarządu Głównego), 2000–2006 Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu, od 2001 PEN Clubu, 2006–2011 Rady Programowej Telewizji Lubuskiej, od 2009 Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Autor 35 filmów dokumentalnych i reportaży wg. własnych scenariuszy, m.in.: Czesława Miłosza portret poznański (1996), Sofijówce zadziwić się i wyznać… (1997), Słowik litewski (1998), Henryk Tomaszewski: w poszukiwaniu Eurydyki (1999). Autor 20 tomików poetyckich m.in.: Księga listów (1988), Biały kamyk (1998), Intymna księga genesis (2000), Apokatastasis (2003), Pieczęć świetlista (2005), Królestwa wysokie (2009). Laureat 15 nagród literackich i artystycznych, m.in. Nagroda Literacka Episkopatu Polski za wiersze Listy metafizyczne (1983); „Złota Książka” Nagroda im. Wincentego „Witka” Różańskiego (za całokształt twórczości, 2013).

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

30 V 1983 – 9 II 1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Pochód; 12 II 1988 – 30 XI 1989 przez Wydz. III w ramach KE krypt. Filozof.

Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry