Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żurawiecki Jerzy

Jerzy Żurawiecki, ur. 17 VI 1953 w Bukówku k. Środy Śląskiej. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Socjologii (1979).

Pracownik Spółdzielni Pracy Tkacz w Turku, następnie ZOZ tamże. Od 1979 w SD.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ SP Tkacz. W 1981 szef Biura Terenowego „S” w Turku, 6-8 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 działacz opozycji w Turku, m.in. w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Od 14 I 1988 członek Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie, od 26 IX 1988 Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników ZOZ w Turku (m.in. z Haliną Nagler i Andrzejem Lichodziejewskim) – złożył wniosek o rejestrację w Sądzie Wojewódzkim w Koninie. W 1988 współzałożyciel (m.in. z Andrzejem Krzyżańskim, Tomaszem Szyszko i Markiem Waszkowiakiem) Konińskiego Klubu Politycznego Ład i Wolność. Od 18 XI 1988 członek Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Solidarności Walczącej w Koninie. Od I 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Środowiskowej „S” Pracowników Służby Zdrowia Ziemi Turkowskiej. 11 I 1989 inicjator zebrania założycielskiego i powstania Oddziału KKP Ład i Wolność w Turku. Od 4 II 1989 członek Prezydium TZR „S” w Koninie.

1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek OKP. 1992-2004 przewodniczący ZR „S” w Koninie. 2002-2005 przewodniczący Rady Powiatu w Turku.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Konin, Turek

Opcje strony

do góry