Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żurawiecki Jerzy

Jerzy Żurawiecki, ur. 17 VI 1953 w Bukówku k. Środy Śląskiej, zm. 31 V 2010. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii (1979).

1979–1988 w SD.

1973–1982 socjolog w Spółdzielni Pracy Tkacz w Turku. Zwolniony z pracy, 1982 pracował dorywczo przy budowie kościoła w Kaczkach.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Spółdzielni Pracy Tkacz w Turku, nast. przew. KZ, od VI 1981 przew. Biura Terenowego „S” (podregion Ziemia Turecka) w Turku, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin, od VI 1981 członek prezydium ZR Konin, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnych pism. Prawdopodobnie w nocy 16/17 X 1982 uczestnik akcji (z Władysławem Fretem) wykradzenia sztandaru „S” ze Spółdzielni Pracy Tkacz i jego ukrycia. Od 1984 socjolog w Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. W 1987 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Wspólnota przy parafii NSPJ w Turku. Od 14 I 1988 członek Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie, od 26 IX 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników ZOZ w Turku (m.in. z Haliną Nagler i Andrzejem Lichodziejewskim). Od 18 XI 1988 członek Regionalnego Komitetu Organizacyjnego „S” w Koninie, od I 1989 wiceprzew. Tymczasowej Komisji Środowiskowej „S” Pracowników Służby Zdrowia Ziemi Turkowskiej, od 4 II 1989 członek prezydium TZR Konin. W 1988 współzałożyciel (m.in. z Andrzejem Krzyżańskim, Tomaszem Szyszko i Markiem Waszkowiakiem) Konińskiego Klubu Politycznego Ład i Wolność, 11 I 1989 inicjator zorganizowania zebrania założycielskiego i powstania Oddziału KKP Ład i Wolność w Turku.

1989–1991 poseł RP z listy KO. 1992–2004 delegat na WZD Regionu Konin, przew. ZR. 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy AWS; 2002–2005 przew. Rady Powiatu w Turku. Od 1990 założyciel PChD.

14 XII 1981 pozyskany do współpracy, zarejestrowany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Koninie jako TW ps. Grażyna. Po odmowie współpracy, 27 VII 1982 – 17 XII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Koninie/p. III RUSW w Turku w ramach KE krypt. Żuraw; 17 XII 1984 – 27 V 1985 przez p. III RUSW w Turku w ramach SOS krypt. Spotkanie; 20 X 1988 – 1 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Koninie w ramach SOR krypt. Wsparcie.

 

Elżbieta Wojcieszyk

Opcje strony

do góry