Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żurawski Antoni

Antoni Żurawski, ur. 9 II 1934 Szeremietów k. Żytomierza (ZSRS), zm. 23 X 1993 we Wschowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (1978).

W 1934 uciekł z rodzicami do Polski. W 1941 po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wrócił w rodzinne strony. W V 1945 ponownie, pod zmienionym nazwiskiem (Buchowscy) uciekli do Polski. W 1959 powrócił do prawdziwego nazwiska.

1975–1982 instruktor rolny w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Od X 1980 w „S”; inicjator powołania NSZZ Rolników Solidarność Wiejska/NSZZ „S” RI w gm. Wschowa i Szlichtyngowa, nast. „S” RI w woj. leszczyńskim. 8–9 III 1981 uczestnik w zjeździe zjednoczeniowym niezależnego ruchu chłopskiego w Poznaniu, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI. 1981 przew. Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI, od 12 XII 1981 przew. Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Lesznie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie, 17 II 1982 zwolniony.

1982–1989 inicjator i organizator Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. Indywidualnych w kościele św. Józefa Oblubieńca przy klasztorze oo. Franciszkanów we Wschowie.

W 1989 członek KO we Wschowie. 1989–1991 senator RP z listy KO. 1990–1993 współorganizator i członek PSL (Mikołajczykowskiego).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Lesznie w ramach SO krypt. Rola; 1985 przez Wydz. VI WUSW w ramach SO krypt. Aktyw; 1989 przez WOKPP w ramach SO krypt. Organizacja.

Waldemar Handke

Region Leszno, Wschowa

Opcje strony

do góry