Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żurek Bogdan

Bogdan Żurek, ur. 17 VII 1949 w Bartoszycach. Ukończył Technikum Kolejowe w Olsztynie (1968).

1971–1982 traser, nast. mistrz bezpośredniej produkcji w Stoczni Gdańskiej. 25 VI 1976 uczestnik strajku w stoczni. 1978–1979 uczestnik niezależnych obchodów rocznicy Grudnia 1970 w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydz., od I 1981 Komisji Wydziałowej; od V 1981 przew. Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania przy KZ. W V 1981 uczestnik głodówki na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku w obronie więźniów politycznych. 11 XI 1981 współorganizator manifestacji w Gdańsku.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu i w Nysie, 24 VII 1982 zwolniony.

Od 27 VII 1982 na emigracji w RFN. 1982–1992 współpracownik Rozgłośni Polskiej RWE. 1983 laureat konkursu paryskiej „Kultury” i RWE na wspomnienia z Polski. Autor tekstów w emigracyjnej prasie, m.in. w „Dzienniku Polskim” i „Tygodniu Polskim”. 1982–1993 działacz emigracyjnej PPS (wiceprzew. Centralnego Komitetu Zagranicznego), 1982–1988 członek Rady Narodowej RP. W 1986 sekretarz Oddziału Rady Narodowej RP w RFN. 1986–2002 współzałożyciel i wiceprzew. Klubu Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego w Monachium, od 1990 Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego w tamże. 1995–2014 pracownik adm. Uniwersytetu Technicznego w Monachium. W 1996 współzałożyciel Zrzeszenia Federalnego Forum Polskie i Polskiej Rady w Niemczech (od 2013 wiceprezes.). Od 1997 wiceprezes zarządu Związku Dziennikarzy Polskich w Niemczech. 2000–2002 wydawca i redaktor nacz. „Biuletynu Bawarskiego”, sekretarz redakcji „Polonika Monachijskiego”, od 2008 redaktor nacz. polonijnego czasopisma „Moje Miasto”. Od 2001 członek SDP i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ). Od 2014 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

30 V 1981 – 18 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Żur.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry