Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żurek Bogdan

Bogdan Żurek, ur. 17 VII 1949 w Bartoszycach. Ukończył Technikum Kolejowe w Olsztynie (1968).

1971-1982 traser, następnie mistrz bezpośredniej produkcji w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 25 VI 1976 uczestnik strajku w stoczni. 16 XII 1978/1979 uczestnik niezależnych obchodów rocznicy Grudnia 1970. Pod koniec lat 70. sporadycznie rozpowszechniał „Bratniaka” i „Robotnika Wybrzeża” na terenie zakładu.

W VIII 1980 uczestnik strajku. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydziale, od I 1981 Komisji Wydziałowej; od V 1981 przewodniczący Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania przy KZ. W V 1981 uczestnik protestu głodowego na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku w obronie więźniów politycznych, członek redakcji biuletynu Regionalnego KOWzP. Wiosną 1981 założyciel z m.in. Lechem Bądkowskim, Aleksandrem Hallem, Dariuszem Kobzdejem, Haliną Winiarską i Jerzym Kiszkisem - Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku. 11 XI 1981 jeden z organizatorów manifestacji w Gdańsku.

13 XII 1981 internowany podczas delegacji związkowej w Prudniku, osadzony w KW MO w Opolu, następnie AŚ w Opolu i w ZK w Nysie, 24 VII 1982 zwolniony.

Od 27 VII 1982 na emigracji w Niemczech w Monachium. 1982-1992 współpracował z Rozgłośnią Polską RWE. W 1983 laureat konkursu na wspomnienia z Polski zorganizowanego przez Paryską Kultura i RWE. W X 1983 relacjonował uroczystość wręczenia Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy, 1984-1985 członek redakcji RP RWE; redagował programy o tematyce robotniczej „Robotnicze Sprawy”, „O sprawach i troskach świata pracy”, prowadził audycję „Fakty, Wydarzenia, Opinie” i edytował audycje Brukselskiego Biura Solidarności. Publikował na łamach prasy emigracyjnej (m.in. w „Dzienniku Polskim” i „Tygodniu Polskim”). Od 1982 działacz emigracyjnej PPS (wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu Zagranicznego), z ramienia której wchodził w skład Rady Narodowej. W 1986 sekretarz Oddziału Rady Narodowej w Niemczech. 1986-2002 współzałożyciel i wiceprzewodniczący Klubu Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego, od 1990 Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego w Monachium. W 1996 współzałożyciel Zrzeszenia Federalnego Forum Polskie i Polskiej Rady w Niemczech (od 2013 wiceprezes). Od 1995 członek Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej RWE w Warszawie, członek Klubu Publicystów RWE. Od 1997 członek założyciel Związku Dziennikarzy Polskich w Niemczech. 2000-2002 wydawca i redaktor naczelny „Biuletynu Bawarskiego”, sekretarz redakcji „Polonika Monachijskiego” i redaktor naczelny (od 2008) polonijnego czasopisma „Moje Miasto”. Od 2001 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ). 1995-2014 pracownik administracji Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

Od 2014 na emeryturze.

Odznaczony Medalem 25-lecia Solidarności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

30 V 1981 – 18 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydział III A/V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Żur.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry