Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żurkowska Danuta

Danuta Żurkowska, ur. 19 I 1947 w Sopocie. Ukończyła III LO w Gdańsku (1964). 1964-1966 studentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, kierunek filologia polska, absolwentka Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Gdańsku (1979).

1966-1970 pracowniczka w księgarniach Domu Książki w Gdańsku, od 1970 bibliotekarka w Woj. Bibliotece Publicznej tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w WBP, następnie przewodnicząca KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, delegat na I KZD; w XI 1981 członek delegacji „S” do Szwajcarii.

Po 13 XII 1981 nie wróciła do Polski. 17 XII 1981 współorganizatorka w Zurychu zjazdu działaczy „S” pozostających za granicą; do 1986 działaczka Komitetu Pomocy „S” w Zurychu (pomoc finansowa), współpracowniczka Międzynarodowej Organizacji Pracy. 1984-1986 zatrudniona w Bibliotece Polskiej w Rappersville. Ukończyła Techniczną Szkołę Elektroniczną w Zurychu (1989); 1986-2009 zatrudniona w Cerberus AG, następnie Siemens AG tamże, od 2009 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry