Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żyżniewski Wiesław

Wiesław Żyżniewski, ur. 26 IX 1955 w Łodzi. Ukończył ZSZ dla Pracujących PKS i MPK w Łodzi (1973).

1974–1976 kierowca w Centralnej Wytwórni Odzieżowej w Łodzi, 1976–1977 w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów tamże, 1978–1980 w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Iwona tamże, II 1981 – 1982 w Zakładzie Remontowym Energetyki ZREW tamże.

Od II 1981 w „S”. IX 1981 – XI 1990 członek KPN. 1981 współpracownik redakcji niezależnych pism „Wolna Polska” i „Niepodległość” (przewoził materiały redakcyjne na trasie Łódź–Warszawa), współpracownik KOWzP w Łodzi.

I – III 1982 drukarz podziemnego pisma „Zawsze Solidarni”. III – VIII 1982 współpracownik redakcji i drukarz podziemnego pisma „Solidarność Istnieje Nadal”, drukarz podziemnego pisma „Przedwiośnie”. 1982–1986 kilkukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (XI 1982 w trakcie przesłuchania pobity, doznał trwałego uszkodzenia słuchu i organów wewnętrznych), 1982–1983 poddawany rewizjom. 1982–1984 współpracownik Tajnego TZR Ziemi Łódzkiej, organizator drukarni, drukarz ulotek i odezw. 1982–1983 uczestnik akcji rozrzucania ulotek podczas demonstracji w Łodzi, dwukrotnie karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1982–1983 kierowca w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łodzi, 1983–1984 wykrawacz skóry w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Kimapol tamże. 1983–1984 drukarz podziemnych książek i pisma „Harce”, 1984 pisma „Droga”. XI 1983–1988 współzałożyciel i członek kierownictwa Wydawnictwa Polskiego w Łodzi, organizator zaopatrzenia drukarń. 4 III 1984 zatrzymany w trakcie druku książki Towarzysz Szmaciak Janusza Szpotańskiego, aresztowany i osadzony w AŚ w Łodzi, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 9 III 1984 zwolniony z pracy. 1984–1985 kierowca w Lidze Ochrony Przyrody Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji w Łodzi, 1985 pomocnik murarza w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Budowlano-Remontowym i Produkcji Materiałów Budowlanych Intermarkom w Brzezinach. 1985–1989 przedstawiciel Wydawnictwa Polskiego w CKAB KPN w Krakowie, współorganizator kanału przerzutowego wydawnictw do Biura Zagranicznego KPN w Karlstad w Szwecji. 5 XI 1985 zatrzymany, 7 X aresztowany i osadzony w AŚ w Łodzi, podczas przesłuchań bity. 12 VI 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Łodzi na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 6 II 1986 zwolniony z pracy. 1986–1987 dekarz w Zakładzie Dekarskim Wojciech Spodenkiewicz w Łodzi, 1988–1990 gospodarz domu, dekarz w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator tamże. IX 1988 – 1990 szef III Obszaru KPN Łódź.

1989 współorganizator jawnej KZ, przew. Komisji Wydziałowej na Osiedlu Radogoszcz. II 1989 uczestnik I tury III Kongresu KPN w Warszawie, zatrzymany i przesłuchiwany. 1989 współzałożyciel i działacz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. 1990–1994 radny Rady Miejskiej Miasta Łodzi. Od 2008 członek-założyciel Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), laureat nagrody Polcul Fundation (1989).

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarz; 1985–1989 przez Wydz. V/Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Twardy; 1989–1990 przez Wydz. III/WOKPP w ramach SOR krypt. Ekipa.

Wiesław Maciejewski|Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry