Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chmielewski Tadeusz

Tadeusz Chmielewski, ur. 31 X 1947 w Gdańsku, Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczny-Technologiczny (1973) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek Lekka Atletyka (1988).

1970 mistrz Polski Ludowych Zespołów Sportowych w chodzie sportowym na 10 km.

8 III 1968 uczestnik wiecu protestacyjnego na PG i demonstracji na ulicach Gdańska.

1973–1975 inżynier-mechanik specjalista ds. urządzeń dźwignicowych w Gdańskich Zakładach Produkcji Betonów Trójbet Zakład w Dzierzgoniu, 1973–1975 nauczyciel w ZSZ i SP nr 2 tamże, 1975–1976 kierownik Zakładu Produkcji Pomocniczej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1977–1981 kierownik Działu Przygotowania Produkcji w Elbląskim Kombinacie Budowlanym.

19–31 VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, wiceprzew. KS, delegat do MKS w Gdańsku i Elblągu. Od IX 1980 w „S”; członek Oddziałowego Komitetu Założycielskiego oraz Zakładowego Komitetu Założycielskiego; od X 1980 przew. Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa, 29 X 1980 sygnatariusz porozumień KKB przy KKP z ministrem budownictwa ws. warunków pracy i płacy, od XII 1980 członek prezydium KZ, IX – XII 1980 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Elblągu, VI – VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, przew. ZR, członek KK.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, Iławie, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa, ponownie Kielcach-Piaskach, 23 XII 1982 zwolniony, 1983–1988 współpracownik Jacka Merkla. 25 II 1983 zwolniony z pracy, 29 II 1984 przywrócony przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. 1983–1989 współorganizator pomocy rodzinom osób represjonowanych, III–V 1983 członek komisji charytatywnej przy kościele Bożego Ciała w Elblągu, VI 1983 – V 1989 członek elbląskiej filii (przy kościele św. Pawła Apostoła) Diecezjalnego Komitetu Pomocy Rodzinom Aresztowanych i Internowanych w Olsztynie, 1983–1989 współorganizator, członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy Miasta Elbląga przy kościele św. Pawła Apostoła. 1984–1990 członek Komisji Chodu Sportowego w PZLA. 1984–1990 technolog w Zakładzie Produkcji Przemysłowej w EKB; 1985–1990 nauczyciel w SP nr 3 w Elblągu, 1986–1990 trener lekkiej atletyki w Klubie Sportowym Start tamże. 1986–1988 współpracownik podziemnego pisma „Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność»” (organizował środki finansowe), 1988–1989 uczestnik spotkań Grupy Roboczej KK. 1988–1989 współorganizator, nast. kierownik Regionalnego Biura Organizacyjnego ZR; I – VI 1989 współzałożyciel, współredaktor pisma „RBO ZR NSZZ «S»”/„1º” (Jedynka).

1989–1991 członek KZ. 1989–1990 współzałożyciel Elbląskiego Towarzystwa Gospodarczego, 1991–1992 kierownik ZPP w EKB, 1990–1998 radny Miasta Elbląga z listy ETG, nast. UW, 1991–1993 w KLD (członek Zarządu Wojewódzkiego w Elblągu, 1991–1992 przew.), 1994–2000 w UW (wiceprzew. Zarządu Wojewódzkiego); 1991–1992 wiceprezes zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Elsbud SA, 1992–1994 wiceprezydent Elbląga. 1993–1994 przew. rady nadzorczej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 1996–2000 prezes Elbląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, 1996–2002 unit manager w Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oddział w Gdańsku, 1998–2000 przew. rady nadzorczej w Elar SA, 2001 – 2013 st. inspektor, nast. specjalista w ZUS w Elblągu. 2002 współzałożyciel, sekretarz Porozumienia Środowisk Centroprawicowych. Od 2003 współzałożyciel, wiceprezes, od 2017 prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980–1990 Regionu Elbląskiego. Od 2005 współzałożyciel, wiceprzew. Stowarzyszenia Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu w Elblągu. Od IX 2007 pełnomocnik Encyklopedii Solidarności na Region Elbląski. Od 2013 na emeryturze. Od 2017 członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN w Gdańsku, członek Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1980–1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Elblągu w ramach SO krypt. Ruch; 24 X 1980 – 28 III 1984 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Szambelan; 28 III 1984 – 11 XI 1986 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Poker; 11 XI 1986 – 22 I 1990 przez Wydz. III/WOKPP WUSW w ramach SOR krypt. Komisja.

Arkadiusz Kazański|Karol Nawrocki

Elblag, Region Elbląg

Opcje strony

do góry