Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chmielewski Stanisław

Stanisław Chmielewski, ur. 2 V 1946 w Chmielowie k. Działoszyc. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Elektrotechniki, Energetyki i Elektroniki (1980).

1974-1981 w PZPR.

1969-1971 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Budowlanej dla Pracowników Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego Południe w Krakowie, 1971-1972 w Technikum Elektrotechnicznym w Krakowie, 1972-1977 w ZSZ Dokształcającej Nr 4/Zespole Szkół Mechanicznych dla Pracujących w Krakowie, 1977-2010 mistrz ds. remontów urządzeń elektrycznych, kolejno: specjalista techniczny ds. elektrycznych, specjalista ds. elektrycznych, specjalista ds. przygotowania remontów urządzeń elektrycznych, specjalista ds. elektrycznych w Zespole Elektrociepłowni Kraków Zakładach Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach/Przedsiębiorstwie Państwowym Elektrociepłownia Kraków/Elektrociepłowni Kraków S.A.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 sekretarz KZ, przew. komisji ds. płac, odpowiedzialny za sprawy informacyjne; V-VI 1981 uczestnik negocjacji z komisją rządową ws. wynagrodzeń. 15-16 XII 1981 współorganizator (z Marianem Kuchtą, Kazimierzem Wójcikiem, Władysławem Kumorkiem, Kazimierzem Wagą) strajku w ZEC. 1982-1988 współorganizator (z M. Kuchtą) podziemnej struktury „S” w ZEC, od IX 1984 samodzielnie nią kierujący; wspomagał podziemną „S” w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków i Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego Elektrobudowa w Krakowie; współorganizator zbierania składek i organizowania pomocy dla osób internowanych i represjonowanych; organizator transportu podziemnych pism dla krakowskich zakładów pracy (m.in. „Solidarność Energetyków”, „Tygodnik Małopolska”, „Hutnik”); uczestnik demonstracji i manifestacji rocznicowych m.in. 3 V, 31 VIII, 11 XI, 13 XII, wywieszania w ZEC flag narodowych i transparentów „S” 31 VIII oraz 13. dnia każdego miesiąca. W 1983 współorganizator podziemnego pisma „Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny i Wieliczki”, w 1985 współpracy z francuskimi związkowcami z CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail, Francuska Demokratyczna Konfederacja Pracy), współorganizator podziemnej Sekcji Energetyków Regionu Małopolska (która zawarła umowę z CFDT o wymianie wakacyjnej rodzin, pomocy finansowej i rzeczowej) oraz Krajowej Sekcji Energetyków. I 1986 – IV 1987 współwydawca, redaktor podziemnego pisma „Solidarność Energetyków”. VIII 1987 przesłuchany po nieudanej akcji przetransportowania maszyny offsetowej z Warszawy. W 1987 inicjator próby utworzenia Komitetu Założycielskiego „S” w ZEC, 19 IX 1988 współorganizator Komitetu Organizacyjnego ds. ponownej rejestracji „S” tamże.

I 1989 – I 1990 członek RKS Małopolska. Od 1989 przew. KZ, od 1992 w Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni „S” (1992-1998 członek Rady), 1992-1997 członek Rady Nadzorczej EK S.A., 1992-2014 delegat na WZD „S”, 2006-2010 delegat na KZD, 2002-2008 członek Europejskiej Rady Zakładowej Électricité de France. Od 2011 na emeryturze. W 2012 współzałożyciel Stowarzyszenia Sieć Solidarności w Krakowie. Od 27 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Zespół; 9 XII 1988 – 4 IX 1989 przez p. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOR krypt. Eskalacja.

Agnieszka Sadowska, Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry