Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chmielewski Lech

Lech Chmielewski, ur. 8 XII 1950 w Ełku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Okrętów (1974).

1975-1981 pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej. W XII 1970 uczestnik wiecu solidarnościowego ze stoczniowcami na Politechnice Gdańskiej i demonstracji w Gdańsku. W VI 1976 uczestnik wiecu w GSR przeciwko represjonowaniu robotników w Radomiu i Ursusie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w GSR, od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Prezydium KZ, oddelegowany do pracy w KZ, współredaktor pisma KZ „Informator”; przewodniczący Krajowej Komisji Stoczniowców „S”, uczestnik negocjacji z komisją rządową ws. Karty Stoczniowca, reprezentant GSR w tzw. Sieci; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku w GSR, członek KS, łącznik z KKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; 16-29 XII 1981 w ukryciu; zwolniony z pracy. 29 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 6 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO i AŚ w Gdańsku, 6 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na 5 lat więzienia; osadzony w ZK w Koronowie, następnie w Potulicach, od II 1983 zwolniony na przerwę w odbywaniu kary, 17 V 1983 objęty aktem łaski Rady Państwa. Współpracownik TKZ GSR, m.in. drukarz podziemnej edycji pisma „Informator”. V-IX 1983 zatrudniany dorywczo.

Od IX 1983 na emigracji w Australii; od 1984 menadżer projektów technicznych w Australii, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Europie. 1984-1986 przewodniczący Polskiego Komitetu Radiowego w Perth.

4 XII 1981 – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klan.

 

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry