Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hajnos Władysław

Władysław Hajnos, ur. 31 X 1912 w Pyzówce k. Nowego Targu, zm. 16 V 1993 w Nowym Targu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1950).

1933–1939 w Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej w Krakowie i Warszawie. 1933–1945 i 1959–1993 członek Związku Podhalan, w tym władz Oddziału w Nowym Targu. 1936–1939 ZMW RP „Wici”, w tym Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie. Przed 1939 w SL, 1959–1989 w ZSL.

1935–1938 dziennikarz Polskiego Radia w Krakowie, 1938–1939 pisma „Zagon” w Warszawie. 1941–1942 i 1944–1945 pracownik Związku Spółdzielni Spożywców Społem w Nowym Targu i Nowym Sączu, sekretarz Rady Okręgowej w Nowym Sączu. 1942 pracownik księgowości w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Podhale w Nowym Targu. 1945–1951 pracownik, w tym prezes Podhalańskiej Spółdzielni Tkacko-Trykotarskiej Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Nowym Targu. 1951–1960 kierownik warsztatów Państwowych Podhalańskich Kursów Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła tamże. Od 1953 prowadził hodowlę zwierząt futerkowych (pierwotnie z Wincentym Bryją, b. skarbnikiem PSL) i pasiekę w Pyzówce. 1960–1978 radca prawny w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego, 1963–1967 w Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Targu, 1967–1969 w Spółdzielni Mieszkaniowej tamże, 1970–1977 w Mineralnej Spółdzielni Pracy Poronin. Od 1978 na emeryturze.

Podczas wojny w konspiracji ludowej. 1943–1945 członek kierownictwa powiatowego SL „Roch” w Nowym Targu (ps. Smutny), 1944 zespołu redakcyjnego podziemnego „Głosu Podhala”, 1946 sekretarz ZP PSL w Nowym Targu. 27–28 XII 1946 aresztowany przez PUBP tamże. 1956–1957 zaangażowany w budowę struktur ZMW „Wici” na Podhalu. 1970 inicjator budowy pomnika poświęconego Konfederacji Tatrzańskiej w Waksmundzie (nie powstał z powodu sprzeciwu władz).

Od jesieni 1980 w NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”. 22 I 1981 współorganizator I Zjazdu Regionu Podhala, Spisza i Orawy. 22 I–13 XII 1981 sekretarz ZR NSZZ R „SW”/„S” RI tamże. 22 II–13 XII 1981 sekretarz Zarządu Gminnego NSZZ R „SW”/„S” RI w Nowym Targu. Do 13 XII 1981 założyciel 107 kół „S” RI na terenie Podhala, Spiszu i Orawy.

1982–1983 organizator wypoczynku na Podhalu dla osób zwalnianych z internowania. 1985–1986 współzałożyciel, organizator i wykładowca Uniwersytetu Ludowego w Ludźmierzu (w ramach Związku Podhalan i Duszpasterstwa Rolników). 1989–1993 współzałożyciel i działacz Podhalańskiej Fundacji im. M. Dzielskiego w Nowym Targu.

1989–1990 w PSL „Odrodzenie”. 5 V 1990 uczestnik Kongresu Jedności Ruchu Ludowego. 1990–1993 prezes Zarządu Gminnego PSL w Nowym Targu.

Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (1966).

7 VIII–6 XII 1956 rozpracowywany przez PUdsBP w Nowym Targu w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej; 1 IV 1957–19 IX 1962 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO tamże w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej. 5 II 1971–18 VIII 1976 przez KP MO tamże, Wydz. III KW MO w Nowym Sączu w ramach KE. 14 XII 1981–4 XII 1986 przez Wydz. IV KW MO tamże oraz p. VI RUSW SB w Nowym Targu w ramach KE krypt. Klon.

Mateusz Szpytma

Opcje strony

do góry