Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hady Marian

Marian Hady, ur. 8 XII 1950 w Rudniku n. Sanem k. Niska. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Instytut Lotnictwa (1976).

1976–1977 nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, 1977–1983 specjalista ds. rentgenotechniki w Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego tamże.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, członek Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S”; VI – VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek prezydium ZR.

29 XII 1981 zatrzymany, 31 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 19 II 1982 zwolniony. Od IV 1982 współorganizator spotkań formacyjno-informacyjnych w parafiach i duszpasterstwach w Rzeszowie. Kolporter w sieci RKW podziemnych pism, m.in. „«Solidarność» Trwa”, „Galicja”, „Hutnik”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”. XI 1982 – I 1983 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Czerwonym Borze, zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia. 1982–1988 zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1983–1989 na rencie. 1988–1989 współorganizator reaktywowania „S” służby zdrowia w Regionie.

1989–1990 przedstawiciel w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Strongweld w Warszawie Oddział w Rzeszowie, od 1990 właściciel firmy Hadar (systemy zabezpieczeń osób i mienia). 1990–1993 w PC (współzałożyciel PC w Rzeszowie, nast. wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, delegat na I Kongres PC). 1990–1994 radny Miasta Rzeszowa z listy KO.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Złotym Krzyżem Zasługi (2002).

IX 1981 – 9 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Rzeszowie ramach SO krypt. Azymut; 13 XI 1981 – 31 V 1987 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Opór.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry