Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bielańska Katarzyna Teresa

 

Katarzyna Teresa Bielańska, ur. 10 IX 1952 w Krakowie. Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydz. Ogrodniczy (1976).

Od 1974 prowadzi gospodarstwo rolne w Lusinie. 1977 pracownik Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych Bronowice w Krakowie.

7 IX 1980 współzałożycielka NSZZ Rolników, od 21 IX 1980 członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników/NSZZ Rolników Solidarność Wiejska. Od IX 1980 organizatorka NSZZ Rolników/ NSZZ Rolników Solidarność Wiejska Polski Południowej/Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Krakowie. XII 1980–18 II 1981 uczestniczka strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, członek KS; relacjonowała przebieg protestu w związkowej prasie w Krakowie, sygnatariuszka porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, członek komisji ds. ich realizacji. 1981 członek Komisji Rewizyjnej „S” RI woj. krakowskiego. 8–9 III 1981 delegatka na zjazd zjednoczeniowy zw. zaw. rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI, członek prezydium. Od 22 XI 1981 członek Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego powołanego przez zjazd Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI.

Od 13 XII 1981 w ukryciu. 16–17 XII 1981 wysłała listy do co najmniej 29 działaczy „S”, w których nawoływała m.in. do nieuznawania stanu wojennego i tworzenia tajnych struktur związkowych na wsi. 4 I 1982 zatrzymana, 11 II 1982 skazana przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata pozbawienia wolności, 30 III 1982 Izba Wojskowa SN zmieniła wyrok na 25 tys. zł. grzywny, 15 IV 1982 zwolniona. Od jesieni 1982 działaczka OKOR – uczestniczka podziemnych spotkań 8–12 XII 1982 w parafii św. Marcina w Krasiczynie, 18 XII 1982 w parafii św. Józefa w Krakowie. 22–25 II 1983 (z Wieńczysławem Nowackim) organizatorka podziemnych ogólnopolskich rekolekcji dla rolników w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej. 1982 współinicjatorka powołania Duszpasterstwa Rolników. 1983 podczas II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski przygotowywała transparenty z informacjami o podziemnych zw. zaw. rolników, organizatorka wyjazdu działaczy OKOR na mszę do Niepokalanowa. Od 17 II 1985 w reaktywowanej Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. W poł. lat 80. uczestniczka spotkań OKOR w parafii Nawiedzenia NMP w Krakowie (klasztor oo. Karmelitów).

Od 1991 specjalista kontroli państwowej Delegatury NIK w Krakowie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Od 27 I 1981 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. IV KW MO w Krakowie w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska/Tygiel-2; od 1 IX 1981 w ramach KE/SOR krypt. Igła; 6 I 1983 – 11 IV 1985 przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Stalaktyty; nast. do 24 IX 1989 przez Wydz. VI WUSW.

Hlebowicz Piotr, Mateusz Szpytma

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry