Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biegalski Lech Antoni

Lech Antoni Biegalski, ur. 25 V 1950 w Sopocie. Od 1969 student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, od 1970 Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w 1972 zwolniony ze względu na zmianę kategorii wojskowej; absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1976).

Od 1976 instruktor w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku, następnie p.o. dyr. 1979-1981 w PZPR.

Od X 1980 w „S”; organizator, przewodniczący KZ nauczycieli w Giżycku, koordynator negocjacji z władzami (m.in. ws. przejęcia na cele społeczne budynku KW PZPR w Suwałkach), w V, VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK i Krajowego Biura Interwencji, inicjator przeniesienia siedziby ZR z Giżycka do Suwałk. W X 1981 uczestnik okupacji pomieszczeń Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach; po zakończeniu akcji oskarżony (niesłusznie) na zebraniu ZR o uległość wobec władz, zdradę interesów „S” i współpracę z SB, zawieszony w obowiązkach przewodniczącego, jego rezygnacja nie została przyjęta, w X 1981 na Nadzwyczajnym WZD otrzymał wotum zaufania (część członków ZR podała się do dymisji).

13 XII 1981 – VIII 1983 w ukryciu na terenie Gdańska i Sopotu, w kontakcie z Bogdanem Lisem, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Henrykiem Jankowskim, prof. Romualdem Kukołowiczem i niektórymi działaczami Regionu Pojezierze (za pośrednictwem łącznika Jarosława Zielińskiego z Suwałk, studenta Uniwersytetu Gdańskiego), od połowy 1982 autor i sygnatariusz ulotek fikcyjnej RKK „S” Pojezierze, przywożonych z Gdańska i kolportowanych w Suwałkach; 31 XII 1981 zwolniony z pracy; 10 VIII 1983 ujawnił się w Prokuraturze Wojewódzkiej w Suwałkach z siedzibą w Augustowie. Wbrew ustawie amnestyjnej nieprzywrócony do pracy, 17 XI 1983 przegrał sprawę w Okręgowym Sądzie Pracy. Szykanowany i inwigilowany, podjął starania o zezwolenie na emigrację; uzyskał wizę, ale cofnięto mu paszport pod pretekstem toczącego się postępowania ws. majątku b. ZR Pojezierze; jego sprawa została przedstawiona rządowi przez nuncjusza papieskiego jako przykład niewywiązywania się z warunków ustawy amnestyjnej.

Od III 1984 na emigracji w Kanadzie; nauczyciel matematyki. Zaangażowany w walkę o przestrzeganie praw człowieka na świecie: autor artykułów publikowanych w internecie, wydawca specjalnej strony internetowej.

1982-1985 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Skoczek.

 

Marcin Zwolski

Giżycko, Region Pojezierze

Opcje strony

do góry