Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Białyszewski Janusz Lesław

Janusz Lesław Białyszewski, ur. 15 III 1946 w Łodzi, zm. 21 VI 2003 w Szczecinie. Absolwent Policealnego Studium Pożarnictwa w Łodzi (1966).

1964-1969 magazynier w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Handlu Sprzętem Medycznym Cezal, 1970-1971 z-ca kierownika sklepu w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Polmo-Behamot, 1971-1972 zaopatrzeniowiec w Warsztacie Mechanicznym PGR w Przecławiu, 1972-1976 referent ekonomiczny w Szczecińskich Zakładach Gazownictwa, 1977-2003 kierowca autobusu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

Od 1977 w kontakcie z KSS KOR.

W VIII 1980 współorganizator strajku w WPKM, od IX w 1980 „S”; sekretarz KZ w WPKM.

15-18 XII 1981 uczestnik strajku w WPKM; od 1982 uczestnik akcji pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Stanisława Kostki; działacz podziemia w grupie Mieczysława Lisowskiego: kolporter podziemnych wydawnictw, współuczestnik wielu akcji ulotkowych i plakatowych; wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 18-24 VIII 1988 współorganizator strajku w Zajezdni WPKM przy ul. Klonowica, do 4 IX 1988 członek straży strajkowej, oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie o kierowanie strajkiem; w XI 1988 śledztwo umorzono. Od 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” w WPKM.

1993-2001 członek Rady Pracowniczej w WPKM.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry