Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biały Wacław

Wacław Biały, ur. 27 XI 1943 w Cergowej k. Dukli, zm. 5 V 2004 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tamże, kierunek filologia polska (1968).

1969–1972 redaktor zakładowego pisma „Głos FSC”, 1972–1982 redaktor, st. redaktor Redakcji Wiejskiej w PRiTv w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ; współredaktor niezależnych pism „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego” oraz „Biuletyn Informacyjny NSZZ RI «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego”.

13–14 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik, redaktor odezw i ulotek RKS. 14 XII 1981 zatrzymany (z Januszem Winiarskim i Janem Wójcickim) z materiałami RKS (m.in. odbitki zdjęć spacyfikowanej siedziby ZR, ulotki z odezwą „S” do żołnierzy) przewożonymi taksówką z WSK PZL do Lublina, 16 XII aresztowany osadzony w AŚ w Lublinie, 1 II 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 2 II zwolniony. 15 III 1982 Izba Wojskowa SN utrzymała wyrok w mocy, 9 IX 1983 SWOW na mocy amnestii darował kary. 31 III 1982 zwolniony z pracy, do 1989 prace dorywcze (m.in. sprzedawca w sklepie, nocny stróż). Od 1982 współorganizator (z żoną Ludwiką) w swoim mieszkaniu projekcji niezależnych materiałów filmowych, kopiował kasety magnetofonowe i wideo dostarczane przez Instytut Literacki w Paryżu; autor recenzji filmowych i z wydarzeń kulturalnych (m.in. spektakli teatrów niezależnych) w podziemnych pismach (m.in. do 1985 w „Miesięcznik. Opinie, komentarze, analizy”); organizator koncertów piosenki niezależnej (z udziałem m.in. Andrzeja Garczarka) przy parafiach i w prywatnych domach, z których dochód przeznaczano na pomoc represjonowanym. W XII 1983 autor scenariusza, jeden z wykonawców podziemnych jasełek, prezentowanych w domach i parafiach Lublina (łącznie 1,5 tys. widzów), z których dochód (ponad 100 tys. zł) przekazano zwolnionym z pracy związkowcom WSK PZL Świdnik. 1983–1988 współorganizator wypoczynku dla dzieci związkowców „S” w ramach akcji Wakacje z Bogiem; utrzymywał kontakty dziennikarskie z zagranicą (m.in. korespondencje do Radia Wolna Europa, pomoc dla dziennikarzy zachodnich w Polsce). 1984–1986 kolporter, 1986–1988 redaktor w katolickim miesięczniku „Powściągliwość i Praca”.

IV 1989 – 1990 członek, rzecznik prasowy KO Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO Lubelszczyzny), współautor telewizyjnych programów wyborczych. Od 1989 redaktor „Gazety Wyborczej” (korespondent z Lubelszczyzny), od 1990 redaktor nacz. „Gazety w Lublinie” („Gazety Wyborczej” Oddział w Lublinie). II 1990 – I 1992 publicysta w Redakcji Publicystyki Telewizyjnej PRiTv Ośrodek Telewizyjny w Lublinie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

26 V 1981 – 23 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Czarny.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry