Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biały Marek Aleksander

Marek Aleksander Biały, ur. 1 IV 1949 w Środzie Wlkp. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Odlewnictwa (1973).

1973-1976 pracownik Instytutu Odlewnictwa w Krakowie; 1976-1986 Odlewni Staliwa Stalchemak w Siedlcach.

Od IX 1980 w „S”, od 13 X 1980 wiceprzewodniczący MKZ Ziemia Podlaska, od 21 I 1981 Oddziału Siedleckiego Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych, kolporter podziemnych wydawnictw. 23 XII 1981 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 6 tyg. aresztu za noszenie znaczka „S”, karę odbył w ZK Siedlce. 1983-1989 członek Terenowej, od 1985 Oddziałowej Komisji Wykonawczej „S” w Siedlcach; w 1984 w jednej z dwóch grup tworzących siedleckie Radio „S”. 17 IV 1986 aresztowany, 19 IV skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach na 10 mies. więzienia, osadzony w ZK w Siedlcach i w Barczewie, 9 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1986-1989 robotnik w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiśniewie k. Siedlec i w firmach prywatnych.

W 1989 wiceprzewodniczący KO, organizator i pracownik Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Siedlcach. 1990-1997 dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, 1997-1998 wicewojewoda siedlecki, 1999-2009 dyr. w Dyrekcji Generalnej PKP (od 2001 PKP SA), od 2009 dyr. projektów w Polskich Liniach Kolejowych (PLK).

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry