Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łuczywo Bronisław

Łuczywo Bronisław, ur. 1 I 1933 w Wawrzeńczycach k. Krakowa. Ukończył LO Dla Pracujących we Wrocławiu (1953).

1954–1955 kolporter i prenumerator prasy w Państwowym Przedsiębiorstwie Kolportażu „Ruch” we Wrocławiu; 1955–1965 własna działalność gospodarcza w Małopolsce, od 1965 prowadził gospodarstwo rolne w Wawrzeńczycach.

Od X 1980 wolontariusz w punkcie konsultacyjnym NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Krakowie. Od 7 XII 1980 przew. Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej Polski Południowej w Krakowie i Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI tamże; organizator kół „S” RI w województwie krakowskim. Od 1981 w kontakcie ze Stanisławem Mierzwą. 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Rzeszowie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. 17 II 1982 zwolniony. Od 1989 członek „S” RI w woj. krakowskim.

Od 1998 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Od 27 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. IV KW MO w Krakowie w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska/Tygiel-2; od 1 IX 1981 w ramach KE.

Mateusz Szpytma

Region Małopolska, Wawrzeńczyce

Opcje strony

do góry