Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łuczyński Zygmunt Stanisław

Zygmunt Stanisław Łuczyński, ur. 16 II 1949 w Koszalinie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii (1972), w 1977 doktorat.

1971-1983 pracownik naukowy, następnie kierownik pracowni w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, zwolniony po rozwiązaniu instytutu. W III 1968 uczestnik wiecu na UW. 1971-1985 członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. 1976-1980 współpracownik KOR i KSS KOR (pomoc w transporcie), składacz w wydawnictwie NOWa.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Od X 1980 w „S”, IX 1980 – XII 1981 członek Komitetu Zakładowego w IBJ; 1980-1981 redaktor i autor w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» w Instytucie Badań Jądrowych”.

12-14 XII 1981 uczestnik ustalania skutków wprowadzenia stanu wojennego i nawiązywania kontaktów. 15 XII 1981 – 23 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. Od 1983 pracownik naukowy. 1983-1989 członek Społecznego Komitetu Nauki, odpowiadał za wydawnictwa SKN, autor w „Tygodniku Mazowsze” (ps. ZŁ), organizator transportu. 1985-1986 konsultant Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Od 1985 członek Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów im. Jana Czochralskiego. 1985-1989 założyciel „Serwisu Informacyjnego Społecznego Komitetu Nauki”, redaktor i autor; 1986-1989 organizator druku publikacji SKN w wydawnictwie In Plus, współpracownik wydawnictwa NOWa przy druku książek dofinansowywanych przez SKN. W V 1988 sprawozdawca „Tygodnika Mazowsze” ze strajku w Nowej Hucie.

W 1989 w Biurze Prasowym obrad Okrągłego Stołu, redaktor „Informacji Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu”. 1989-1990 sprawozdawca parlamentarny „Gazety Wyborczej”. Od 1994 dyr. Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

Autor publikacji naukowych z zakresu chemii radiacyjnej i gazów.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony

do góry