Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17378,Luczynski-Zygmunt-Stanislaw.html
12.04.2024, 17:24

Łuczyński Zygmunt Stanisław

Zygmunt Stanisław Łuczyński, ur. 16 II 1949 w Koszalinie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii (1972), doktorat (1977).

1971–1985 w Polskim Towarzystwie Badań Radiacyjnych.

1971–1983 pracownik naukowy, nast. kierownik pracowni w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W III 1968 uczestnik wiecu na UW. 1976–1980 współpracownik KOR/KSS KOR (pomoc w transporcie), składacz, uczestnik transportu papieru i kolportażu w niezależnym wydawnictwie NOWa.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Od X 1980 w „S”; członek KZ; 1980–1981 redaktor i autor w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» w Instytucie Badań Jądrowych”.

16 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 23 XII 1982 zwolniony. 1983 po rozwiązaniu instytutu zwolniony z pracy. Od 1983 pracownik naukowy Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. 1983–1989 członek Społecznego Komitetu Nauki, organizator zebrań Rady Ogólnej SKN, odpowiadał za wydawnictwa, autor w „Tygodniku Mazowsze” (ps. ZŁ), organizator transportu. 1985–1986 konsultant Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. Od 1985 członek Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów im. Jana Czochralskiego. 1985–1989 założyciel, redaktor i autor podziemnego pisma „Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki”; 1986–1989 organizator druku publikacji SKN w podziemnym wydawnictwie In Plus, współpracownik podziemnego wydawnictwa NOWa przy druku publikacji. V 1988 sprawozdawca podziemnego „Tygodnika Mazowsze” ze strajku w Nowej Hucie.

W 1989 w Biurze Prasowym obrad okrągłego stołu, redaktor „Informacji”, pisma KO przy L. Wałęsie ds. Okrągłego Stołu. 1989–1990 sprawozdawca parlamentarny dziennika „Gazeta Wyborcza”. 1994–2014 dyr. Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

Autor publikacji naukowych z zakresu chemii radiacyjnej i gazów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony